Výlety s dětmi

Cyklistický okruh z Jizerky přes Smědavu

Výlety s dětmi

Cyklistický okruh z Jizerky přes Smědavu

Cyklistický okruh z Jizerky přes Smědavu
  • Trasa výletu: z Jizerky po Lasičí cestě, kolem přírodní rezervace Rybí loučky do Smědavy; odtud kolem kiosku Promenáda a Rašeliniště Jizerky zpět do osady Jizerka
  • Celková délka cyklotrasy: 21 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Z Jizerky do Smědavy - kolem přírodní rezervace Rybí loučky

Zaparkujeme na parkovišti před osadou Jizerka u restaurace Pod Bukovcem na místě zvaném Mořina. Napojíme se na červenou turistickou značku, po které projedeme malebnou osadou Jizerka. Za mostem přes Jizerku na rozcestí Lasičí cesta poblíž Hnojového domu odbočíme doprava, nadále se držíme červeného tur. značení a stoupáme po silničce na rozcestí Pod Jelení strání. Tam červená odbočuje doleva přes Jelení stráň na Pytlácké kameny, my pokračujeme z kopce na rozcestí u přírodní rezervace Rybí loučky (vlevo nad námi Pytlácké kameny). Zde můžeme pokračovat vlevo i vpravo, obě cesty se posléze spojují. Dále cesta vede nad Velkou Jizerskou loukou, kde je NPR Rašeliniště Jizery. Řeka Jizera zde tvoří hranici s Polskem. Mineme skalní útvar Houba a za mírného stoupání se dostaneme na křižovatku cest Pod Zeleným kamenem, kde jedeme stále rovně po neznačené asfaltové cestě. Na následující křižovatce se dáme doprava na cyklotrasu 3018 a směřujeme na rozcestí Předěl. Odtud po zelené tur. značce dorazíme k chatě Smědavě. Tam se můžeme občerstvit v restauraci.

Návrat ze Smědavy do Jizerky - kolem kiosku Promenáda a Rašeliniště Jizerky

Od Smědavy strměji stoupáme po cyklotrase 22 asi kilometr ke kiosku Promenáda. Vpravo odsud vede tzv. Promenádní cesta, my pokračujeme po cyklotrase 22 až do Jizerky.

Před Jizerkou je možné si prohlédnout Rašeliniště Jizerky, k němuž vede dřevěný chodník. Jízda na kole je po něm zakázána. Odbočka k rašeliništi je součástí NS Tři iseriny, jež začíná v jižní části osady Jizerka, prochází přírodní rezervací Bukovec, osadou Jizerka a územím NPR Rašeliniště Jizerky.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizerske-hory/95-z-jizerky-na-smedavu