Výlety s dětmi

Letní škola památkové technologie / základní úroveň

Výlety s dětmi

Letní škola památkové technologie / základní úroveň

Letní škola památkové technologie / základní úroveň
  • Datum: od 23.5.2019 do 25.5.2019
  • Místo: Uherčice - zámek
  • Adresa: Státní zámek Uherčice, Uherčice, okres Znojmo, Česká republika

Popis

Téma: Základy práce s vápnem a vápennými maltami                  

Místo konání: Zámek Uherčice, Jihomoravský kraj  

Škola se zaměří na získání základních znalostí a dovedností při záchraně a obnově historických vápenných omítek. Frekventanti získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách, funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V praktické části kurzu si vyzkouší postupy přípravy vápenné kaše, vápenné malty, naučí se základům omítání, doplňování, napojování omítek. Pozornost je rovněž věnována základům restaurování historických omítek.

Škola je určena zejména pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře, pro studenty oborů dotýkajících se ochrany stavebních památek a další zájemce.

Lektory škol jsou renomovaní odborníci z Národního památkového ústavu, Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí na záchraně řady kulturních památek.  

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/jizni-morava/znojmo/9247-letni-skola-pamatkove-technologie-zakladni-uroven-8972