Výlety s dětmi

WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT FRIEND TO SMALL BUSINESS na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

Výlety s dětmi

WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT FRIEND TO SMALL BUSINESS na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích

WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT FRIEND TO SMALL BUSINESS na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích
  • Datum: od 24.1.2019 do 22.2.2019
  • Místo: Ostrava - důl Michal
  • Adresa: Československé armády 413/95, Ostrava, Česká republika

Popis

Srdečně Vás zveme na výstavu WHY OSTRAVA MINE EXHIBITION IS NOT FRIEND TO SMALL BUSINESS.
Vystavují: Jiří Baštýř, Ondřej Filípek, Jakub Janovský, Tomáš Kofroň, Martin Kyrych
Kurátor: Tomáš Koudela
Výstava potrvá do 22. 2. 2018

Důl Michal, Čs. armády 413/95, Ostrava-Michálkovice
www.dul-michal.cz

~~~

Jiří Baštýř (*1991) po absolvování střední umělecké školy grafické v Jihlavě nastoupil v roce 2010 do Ateliéru kresby Jitky Svobodové na Akademii výtvarných umění v Praze. Po roční stáži v Intermediálním ateliéru I Milana Knížáka, pokračoval ve studiu  v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jeho nejvýraznější doménou je klasická figurální kresba, kterou propojuje s médiem malby jak na papírové podložce tak na plátně.
"Baštýřovi jeho bezprecedentní kreslířské dovednosti umožňují práci s lidským tělem tak, že může vyjádřit jakoukoliv tělesnou anomálii. Obsahy jeho obrazů vyznívají primárně dekadentně. Prvotním „předlohovým“ zdrojem jsou vizuální záznamy mrtvých lidských těl v nejrůznějších jejich pozicích a situacích. Expresivně dramatický účinek těchto námětů záměrně popírá Baštýř tvrzením, že pracuje s vizuálním materiálem." Aleš Rezler
http://www.jiribastyr.cz/

Ondřej Filípek (*1993) je čerstvým absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2013 Ateliér sochařství I, škola Jaroslava Róny, 2014–2015 škola Lukáše Rittsteina; 2016–2018 Ateliér figurálního sochařství a medaile, Škola Vojtěcha Míči). Destrukce, deformace živého a pohřbe­ného. Narušit, zničit, obnovit a dokázat přenést přes hlavu lidstva. Přetlak, lži, předsudky, nevědomost a debilita nás samotných. Intuice jako smysl plus podvědomí – popření nesmyslu.

Jakub Janovský (*1984) "je absolventem ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové a Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. Do roku 2014, kdy byl prostor uzavřen, měl svůj ateliér v uměleckém centru Trafačka. Kresba, kterou dále rozvíjí nejrůznějšími postupy a technikami, je pro něj základem tvorby. Silným prvkem jeho díla jsou osobní zážitky z dětství a dospívání i reflexe těchto období v obecné rovině. Mnoho postav na Janovského obrazech skrývá svou tvář za kápí či maskou nebo jejich tvář úplně chybí a postavy se tak stávají zcela anonymními. Jsou krutě zkoušeny v mezilidských vztazích nebo v nepříjemném střetu s něčím neznámým či nepojmenovatelným. V konfrontaci jedince s davem cítíme jisté varování a moralistní podtext, který bývá zjemněn sarkasmem a ironií. Nebezpečí krutého chování je dle Jakuba Janovského přirozenou vlastností stáda. K vyjádření svých představ užívá často symbolu či znaku, který je ve většině případů srozumitelný, ať již odkazuje k lidské pýše, egoismu, naivitě či bezohlednosti. Autor rád využívá znaku také v jiných souvislostech, než je jeho kulturně, historicky či nábožensky daný význam." Kristýna Jirátová
http://www.jakubjanovsky.com/

Tomáš Kofroň (*1991) absolvoval v roce 2016 Ateliér malířství II na Akademii výtvarných umění v Praze (škola Vladimára Skrepla). Figura a silná gesta malby. Výraz zobrazovaných modelů působí silně, když popisuje vypjaté situace, ale i když nehovoří o konkrétních emocích. Monumentální rozměry a používání nelomených odstínů barev zdůrazňuje námět. I kompozice ve zdánlivě veselých barvách mívají stísněný podtext a sdělení.

Martin Kyrych (*1985)
český malíř, grafik a ilustrátor
Absolvoval Ateliér malířství II na Akademii výtvarných umění v Praze (škola Vladimíra Skrepla).
Vystavoval v Praze, Brně, Zlíně, Bruselu, atd.
 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/severni-morava/ostrava/8899-why-ostrava-mine-exhibition-is-not-friend-to-small-business-na-dole-michal-v-ostrave-michalkovicich-8660