Výlety s dětmi

Studio FitActivity, Praha 8

Výlety s dětmi

Studio FitActivity, Praha 8

Studio FitActivity, Praha 8
  • Kurzy a kroužky: cvičení, street dance, zumba pro děti, dětská sebeobrana
  • Další služby: narozeninové oslavy
  • Adresa: Hrušovanské Náměstí 244/3, Praha 8, Česká republika

Popis

Kroužek Street Dance

Pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí nejen naučit tančit na oblíbené písničky a hlavně se chtějí bavit. Tento kroužek je určen převážně začátečníkům od 8 do 13 let. V případě zájmu mladších či starších dětí se můžeme individuálně dohodnout.

Pohybovky pro nejmenší

Pro holky i kluky od 3 do 6 let

V kurzu je kladen důraz především:

- Všestranný pohybový rozvoj

- Gymnastická průprava

- Hravá forma – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti.

- Cviky pro správné držení těla – vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.

- Utváření kladného vztahu ke sportu

- Často využíváme hudbu, díky které se u dětí rozvíjí rytmické cítění

- Děti se také naučí základy sportovních her – dovednosti s míčem a jiným náčiním.

Pohybové hry jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti (dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině).

ÚVODNÍ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Zumba pro děti

Pro všechny holky i kluky od 5 do 13 let.

Na hodinách se naučíme – po úvodním zahřátí – základní prvky a kroky a jejich spojování do tanečních variací a také hry, budeme pracovat na zlepšení pohybové koordinace, izolaci pohybů jednotlivých částí těla a jejich uvolnění strečinkem.

Ve druhé části budeme pracovat na tvorbě konkrétních choreografií.

Lekce zumby pro děti jsou od těch pro dospělé v mnohém odlišné. Co mají společného je kopa zábavy, chytlavé písničky a nepřeberné množství originálních krokových variací.

ÚVODNÍ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Dětská sebeobrana

Kurz je vhodný pro děvčata a chlapce od 5 – 12 let.

Kurz je v délce tří měsíců a účastníků v hodině je max. 15 jak chlapci tak děvčata. Na cvičení není potřeba žádný speciální oděv. Je požadováno písemné prohlášení rodičů, že dítě může provádět jakoukoliv pohybovou aktivitu a to hlavně se zaměřením na gymnastické, silové a rychlostní prvky. Případně jaké pohybové omezení dítě má.

Kurz povede Bc. Tomáš Zika. Profesně se 18 let pohybuje v oblasti bezpečnostních složek a má dlouholeté zkušenosti s úpolovými sporty. V současnosti studuje VŠ v Brně se specializací na tyto sporty. Rovněž má zkušenosti s vedením dětí z pořádaných táborových aktivit.

Nabízíme Vám kurz „DĚTSKÉ SEBEOBRANY“ kde Vaše dítě:

- získá jak teoretické tak praktické znalosti z oblasti sebeobrany

- naučí se, že ne každá situace se musí řešit agresí

- naučí se jak reagovat v neočekávaných a krizových situacích

- seznámí se s prvky bojových sportů a bojových umění

rozšíří si své pohybové dovednosti a zvýší fyzickou kondici.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/858-studio-fitactivity-praha-8