Výlety s dětmi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi - skanzen

Výlety s dětmi

Muzeum lidových staveb v Kouřimi - skanzen

Muzeum lidových staveb v Kouřimi - skanzen
  • Druh zábavy: skanzen, programy pro děti, ukázky řemesel a lidové tvorby
  • Doporučený věk dětí: 3+
  • Adresa: Ruská ulice 281, Kouřim, Česká republika

Popis

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je pobočkou Regionálního muzea v Kolíně. Vzniklo v roce 1972 za účelem záchrany staveb ze zátopové oblasti vodní nádrže na řece Želivce. Od roku 1976 bylo zpřístupněno veřejnosti. Můžeme si zde prohlédnout devět lidových staveb od obytných až po hospodářské. Děti jistě zaujmou domácí a hospodářské pomůcky, přístroje a náčiní, se kterými se v dnešní moderní době neměly možnost setkat.

V kouřimském skanzenu se koná řada programů s ukázkami řemesel, lidové tvorby a tradice. Podrobné informace o akcích získáme na oficiálních stránkách Muzea lidových staveb v Kouřimi.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/835-muzeum-lidovych-staveb-v-kourimi-skanzen