Výlety s dětmi

Okruh Lednicko-valtickým areálem

Výlety s dětmi

Okruh Lednicko-valtickým areálem

Okruh Lednicko-valtickým areálem
  • Trasa výletu: okruh z Lednice kolem Loveckého zámečku k Janovu hradu, přírodním parkem Niva Dyje, odbočka do Břeclavi, kolem architektonických památek Svatý Hubert, Tři Grácie, Hraniční zámek a Rybniční zámeček
  • Celková délka cyklotrasy: 27 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

V tomto okruhu pojedeme po cyklotrasách, které vedou střídavě po asfaltových a lesních cestách. Během výletu si prohlédneme historické stavby v přírodě vybudované Lichtenštejny. Trasa prochází rovinatou krajinou, proto ji lze doporučit k jízdě s cyklovozíkem a menšími cyklisty.

Z Lednice k Janohradu

Výchozím bodem výletu jsme si určili vinařskou obec Lednici, která je známá stejnojmenných novogotickým zámkem. Odtud vyrazíme po cyklotrase 5043 a následně 41 souběžnými se žlutou turistickou značkou, projedeme kolem Loveckého zámečku, který se nalézá po naší pravici. Asi 300 metrů za ním se na rozcestí U Janova hradu dáme doleva. K umělé středověké zřícenině Janův hrad nebo-li Janohrad vybudované v letech 1801 - 1808 se dostaneme po můstku přes Starou Dyji. Knížecí rodině hrad sloužil jako lovecký zámeček.

Od Janohradu přírodním parkem Niva Dyje do Břeclavi

Od Janohradu se vrátíme zpátky na cyklotrasu 41, která je odsud paralerní s naučnou stezkou Lužní les a čeká nás příjemná projížďka přírodním parkem Niva Dyje. Na rozcestí Kančí obora se napojíme na cyklotrasu Podlužní a po ní se můžeme zajet podívat do centra Břeclavi.

Od rozcestí Kančí obora ke kapli Svatý Hubert a chrámu Tři Grácie

Po prohlídce města Břeclav se vrátíme zpět na rozcestí Kančí obora, odbočíme vlevo na žlutou turistikou značku, která po chvíli navazuje na cyklotrasu Podlužní, na níž se dáme doleva a dorazíme do Charvátské Nové Vsi. Na okraji obce za železniční tratí nás cyklotrasa opouští a my se lesem po žluté turistické značce dostaneme ke kapli Svatý Hubert. Odsud po cyklotrasách 5045 a EV9 pokračujeme k další významné památce, chrámu Tři Grácie

Od Tří Grácií k Hraničnímu zámku a Rybničnímu zámečku s návratem do Lednice

Na rozcestí Tři Grácie zabočíme doleva a po cyklotrasách Lednická a č. 41 dojedeme k hlavní silnici v Hlohovci. Přejedeme ji a držíme se stejného cyklistického značení podél jižní části Hlohoveckého rybníka. Po asi kilometru jízdy od silnice se k nám zleva připojuje cyklotrasa Knížecí, po které od rozcestí Hraniční zámek zamíříme k Hraničnímu zámku, jenž stojí na západním břehu rybníka. V současné době funguje jako hotel a restaurace. Cestou dále po cyklotrase Knížecí vedoucí po severním břehu Hlohoveckého a poté Prostředního rybníka, které odděluje silnice, uvidíme v kopci nad Prostředním rybníkem Rybniční zámeček. 

Na rozhraní Prostředního a Mlýnského rybníka zabočíme doleva a od Lednických rybníků se vzdalujeme směrem k Lednici. Na závěr si můžeme prohlédnout krásný zámecký park - příhodné místo k protažení dětí, které seděly dlouho v cyklovozíku nebo na sedačce. Jízda na kole je v parku zakázána!

Možnosti občerstvení

Restaurace v Lednici a Břeclavi, bufety u Janohradu

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizni-morava/81-okruh-lednicko-valtickym-arealem