Výlety s dětmi

Divadlo loutek Ostrava

Výlety s dětmi

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava
  • Druh zábavy: divadlo pro děti, loutkové divadlo, pohádkový orloj, galerie loutek, výtvarné dílny
  • Doporučený věk dětí: 2+
  • Kurzy a kroužky: dramatický kroužek, výtvarný kroužek
  • Adresa: Pivovarská 3164/15 728 32 , Ostrava 1, Česká republika

Popis

Divadlo je v Ostravě a okolí jediným českým profesionálním divadlem, jehož tvorba je zaměřena především na děti. Bylo založeno v roce 1953 pod názvem Krajské divadlo loutek a sídlilo na Masarykově náměstí. Jeho nynějším sídlem je od září 1999 nově vystavěná divadelní budova v centru Ostravy, na okraji Černé louky.

Má hlavní scénu s kukátkovým hledištěm pro přibližně 180 diváků a od roku 2011 také alternativní scénu s variabilním prostorem pro 60–80 diváků. V moderní přístavbě najdou návštěvníci nový divadelní sál s variabilním hledištěm, amfiteátr nebo kavárnu s galerií loutek.

Přístavba obsahuje rovněž Pohádkový orloj, tvořený loutkami z lipového dřeva, znázorňující tři dvojice pohádkových postav - Krále a Královnu, Anděla a Ďábla a Kašpárka a Smrt. Král a Královna jako princip muže a ženy, Anděl a Čert znázorňují dobro a zlo a Kašpárkovi, který se neustále něčemu vysmívá, byla jako partner přidělena vážná Smrtka. Loutky, kromě Smrtky byly vytvořeny podle pěti soch situovaných kolem divadla. Kromě galerie pohyblivých loutek jsou součástí orloje i hvězdné hodiny. Orloj je v provozu od úterka denně od 8 do 20 hodin, a to vždy v každou sudou hodinu.

Každým rokem se Divadlo loutek Ostrava účastní významných divadelních festivalů doma i v zahraničí. Pravidelně pořádá mezinárodní bienále Spectaculo Interesse, které je přehlídkou nejvýraznějších inscenací a projektů loutkových a alternativních divadel, skupin i jednotlivců z celého světa a je nejvýznamnějším festivalem svého druhu v České republice. 

Kromě pravidelných nedělních představení pro děti nabízí divadlo veřejnosti také tvůrčí dílny zaměřené na výrobu loutek. Od roku 2012 navíc při divadle funguje také dětské studio DěS, pravidelná umělecko-vzdělávací aktivita seznamující děti podrobně s divadelním uměním. 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/atrakce-zabava/severni-morava/680-divadlo-loutek-ostrava-divadlo-pro-deti