Výlety s dětmi

Železniční muzeum Sudoměř

Výlety s dětmi

Železniční muzeum Sudoměř

Železniční muzeum Sudoměř
  • Druh zábavy: železniční muzeum
  • Doporučený věk dětí: 6+
  • Adresa: Sudoměř 1, Sudoměř, Česká republika

Popis

Železniční muzeum v Sudoměři se nachází na historickém nádraží z roku 1897, které je stále v provozu. Expozice můžeme vidět v hlavní nádražní budově, ale i pod širým nebem. Mezi největší zajímavost muzea patří kolekce šlapacích i motorových drezín. Nyní spolek vlastní devět drezín, osm z nich je provozních a jsou součástí expozice. Z roku 1967 pochází největší drezína ze sovětské výroby. Údajně je poslední dochovanou drezínou tohoto typu na českém území. Můžeme se svést v dalším unikátu, kterým je nejstarší inspektorská lavicová drezína z roku 1921. K vidění je tu i jedinečná traťová kovárna a funkční návěsní zvon. Expozice zahrnuje také sbírku kolejnic, schránku s dnes již nepoužívanými kartonovými jízdenkami, šlapací traťmistrovské kolo, lékárničku z dob Rakousko-uherské monarchie nebo nářadí používané pro údržbu dráhy. Děti si jistě rády spustí miniaturu funkční železniční dráhy nebo nahlédnou do kanceláře přednosty stanice z 20 let minulého století. Mezi další zajímavosti patří početná sbírka drážních luceren nebo zachovalá uniforma se šavlí, kterou si oblékali přednostové stanice kolem roku 1885.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/6373-zeleznicni-muzeum-sudomer