Výlety s dětmi

Projížďka na kole Rakoveckým údolím

Výlety s dětmi

Projížďka na kole Rakoveckým údolím

Projížďka na kole Rakoveckým údolím
  • Trasa výletu: cyklotrasa Rakoveckým údolím
  • Celková délka cyklotrasy: 12 km
  • Terén: rovinatý až mírně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Na Drahanské vrchovině, přibližně 10 kilometrů západně od Vyškova, se rozkládá přírodní park Rakovecké údolí. Jedinečný kaňon meandrujícího potoka Rakovce s vlhkými loukami a slepencovými skalkami je vyhlášen především výskytem bledule jarní i dalších chráněných rostlin. Na území přírodního parku se nalézají pozůstatky dvou středověkých osad (Bystřec a Černov), ke kterým je možné si udělat pěší výlet.

Trasa výletu

Rakoveckým údolím prochází cyklotrasa 5072, červená turistická stezka a naučná stezka Rakovecké údolí. Cyklotrasa má převážně rovinatý profil, z větší části vede po asfaltové, z menší po zpevněné lesní cestě a je ideálním místem pro nenáročnou projížďku s dětmi. Část cyklotrasy je souběžná s již zmíněnou naučnou stezkou, na jejichž zastaveních se dozvíme zajímavosti o této lokalitě.

Výchozím bodem výletu je parkoviště u silnice spojující Račice a Ruprechtov, kde cyklotrasa 5072 přechází z této silnice do Rakoveckého údolí. Po ujetí necelých 6 km, za rozcestím Rakovecké údolí, dorazíme k přístřešku. Za ním cyklotrasa opouští Rakovecké údolí a začíná poměrně strmě stoupat směrem do Ruprechtova, proto již dále s dětmi nepokračujeme a vracíme se po stejné cestě zpět.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/moravsky-kras/6230-projizdka-na-kole-rakoveckym-udolim