Výlety s dětmi

Ze Zahrádek u České Lípy k Holanským rybníkům

Výlety s dětmi

Ze Zahrádek u České Lípy k Holanským rybníkům

Ze Zahrádek u České Lípy k Holanským rybníkům
  • Trasa výletu: ze Zahrádek u České Lípy přes Holany, podél Holanského a Milčanského rybníka, krátká odbočka z Malého Boru k Dolanskému rybníku a po návratu do Malého Boru ke skalnímu útvaru Smrtka u Koňského rybníka
  • Celková délka cyklotrasy: 21 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Po rovinaté cyklotrase ze Zahrádek u České Lípy se podíváme k Holanským rybníkům. Zaparkujeme přímo před zámkem v Zahrádkách a vydáme se po červené turistické značce směrem do obce Borek.

Ze Zahrádek do obce Borek, podél obory Vřísek a k odbočce ke skalnímu hrádku Jiljov

Kilometr za Zahrádkami před obcí Borek uvidíme barokní kostel svaté Barbory s přilehlým hřbitovem. V obci Borek se červená značka stáčí doleva, my pokračujeme rovně po silnici dalších cca 160 metrů a na samém okraji lesa zabočíme doprava na neznačenou polní cestu, kterou po chvíli vystřídá neznačená asfaltka. Cesta vede podél jedné z nejstarších obor v České republice, jejíž vznik je poprvé zmiňován v 16. století. V oboře se vystřídalo mnoho druhů zvěře, v současnosti se tu chová už jen muflon a koza bezoárová. Na první křižovatce s informační tabulí se dáme vpravo, vlevo bychom totiž dojeli k bráně do veřejnosti nepřístupné obory. Na následující křižovatce pokračujeme rovně po cyklotrase 3098 do tzv. Sádek o několika domech, jejichž centrum tvoří čtyři rybníčky ze 16. století. Na rozcestí Sádky je odbočka po modré turistické značce ke zřícenině skalní tvrze Jiljov vzdálené odtud 200 metrů.

Skalní hrádek (tvrz) Jiljov

Cesta ke zřícenině hrádku Jiljov vede po okraji pole, posléze po lávce přes Dolský potok a kousek za ním v lese na vršku se nalézá zřícenina. S cyklovozíkem lze nejdále zajet k potůčku a v prohlídce Jiljova se vystřídat. Nejprve vystoupáme po vytesaném schodišti v nižší skále a odtud po dalších schodech až na vrchol vyšší skály, kde je čtyřhranná plošina. Existují spekulace, že se nejedná o domnělé pozůstatky středověké hrádku (tvrze) ze 14. století, ale že by mohlo jít o romantickou úpravu středověkého sídla až po roce 1820 provedenou rodem Kouniců z Nového zámku.

Od rozcestí Sádky do Holan a k Holanským rybníkům

Po návratu od zříceniny Jiljov na rozcestí Sádky pokračujeme po cyklotrase 3098 do Holan. Z cyklistické a turistické křižovatky cest (rozc. Holany) se vydáme po červené souběžné se zelenou turistickou značkou k Holanskému rybníku. Podél jeho východního břehu dojedeme na rozcestí Rybnov, odkud pokračujeme po cyklotrase 3098  a zároveň červené turistické značce kolem rekreačního střediska a skrz chatovou oblast u Milčanského rybníka

Cestou narazíme na odbočku ke zřícenině hradu Milčany (označována též Vítkovec) - vlevo, 100 metrů od cesty. Z původní středověké stavby ze 14. století se zachoval roh paláce. Na jižně orientované stěně jsou patrné otvory pro trámy i jedna střílna.

Asfaltová cesta za chatovou oblastí přechází v polní, červená turistická značka se od nás odklání, stále se držíme cyklotrasy 3098. V obci Malý Bor můžeme zabočit doleva a podívat se k Dolanskému rybníku. U rybníka si všimneme dvou umělých skalních jeskyní a zbytků bývalého mlýna. Pokud bychom pokračovali dále vlevo podél rybníka vedeni červ. tur. značkou, dostaneme se na rozhraní Dolanského a Hrázského rybníka, kde je zajímavá jeskyňka, Dolanský vodopád a sochy dívky a vodníka na můstku přes Dolanský potok. Tato trasa je však hůře sjízdná pro cyklovozíky a vede mírně do kopce. Záleží na každém, kam se až podél Dolanského rybníka zajede podívat.

Po návratu od Dolanského rybníka do Malého Boru pokračujeme dále po cyklotrase 3098. Přejedeme železnici, po 300 metrech hlavní silnici a z rozcestí Pod Smrtkou nás červená turistická značka doprovodí ke skalnímu útvaru Smrtka, z jehož vrcholku je pěkný pohled na dole se rozprostírající Koňský rybník. Zpět do Zahrádek jedeme po stejné trase s tím rozdílem, že za rozcestím Sádky na křižovatce cest odbočíme doleva (cyklotrasa 3098, modrá tur. značka) a návrat do Zahrádek si tak zkrátíme. Cesta vede podél rybníků a močálů, bažantnicí a lipovou alejí. V závěru výletu si můžeme odpočinout v zámeckém parku v Zahrádkách.

Možnosti občerstvení

1) Hostinec u Dlabače - asi 200 metrů východně od rozcestí Zahrádky - zámek

2) Hospůdka U Zámku - asi 100 metrů západně od rozcestí Zahrádky - zámek

3) Restaurace u rozcestí Holany

4) Restaurace Jachta Holany - v západní části Milčanského rybníka, v areálu rekr. střediska a kempu Jachta Holany

5) Bufet v jižní části Milčanského rybníka, u kempu Milčany

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/ceskolipsko-a-machuv-kraj/612-ze-zahradek-u-ceske-lipy-k-holanskym-rybnikum