Výlety s dětmi

Cyklistickou naučnou stezkou Okolo Třeboně a rezervací Stará a Nová řeka

Výlety s dětmi

Cyklistickou naučnou stezkou Okolo Třeboně a rezervací Stará a Nová řeka

Cyklistickou naučnou stezkou Okolo Třeboně a rezervací Stará a Nová řeka
  • Trasa výletu: z Třeboně přes obce Nová Hlína a Stará Hlína, k Stříbřeckému mostu a odbočka k pomníku Emy Destinové, přes NPR Stará a Nová řeka na rozcestí Novořecká Bašta, návrat do Třeboně lesem přes rozcestí U Mlýnské stoky
  • Celková délka cyklotrasy: 22 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Celá trasa má rovinatý profil, vede po štěrkových a zpevněných lesních cestách, v menším úseku po silnici. V první části trasy z Třeboně k Stříbřeckému mostu pojedeme cyklistickou naučnou stezkou Okolo Třeboně, poté se přes NPR Stará a Nová řeka naše cesta bude stáčet zpět do Třeboně.

Z Třeboně k rybníku Zadní Kouty

Jako výchozí bod nenáročného cyklistického okruhu jsme zvolili vlakovou zastávku Třeboň lázně, v jejíž blízkosti je možné zaparkovat. Vyrazíme po cyklostezce podél silnice spojující centrum Třeboně s její částí „Na Kopečku“. Držíme se modré turistické značky souběžné s NS Okolo Třeboně, která po 500 metrech před vodárnou zahýbá doleva do ulice Vodárenská. Vyjíždíme z města, po kilometru na pravé straně míjíme Stupský rybník a za ním odbočku ke kapli sv. Víta. Za kaplí se nachází rybník Zadní Kouty a u něj občerstvení s venkovním posezením a menším dětským hřištěm.

Od rybníku Zadní Kouty k Stříbřeckému mostu

Vrátíme se na modrou tur. značku, rybník Zadní Kouty a následně Hraniční rybník objedeme zleva a stále po stejném turistickém značení pokračujeme až do obce Nová Hlína. Na rozcestí Nová Hlína v centru obce se dáme doleva. Po vyjetí z obce nás cesta mezi rybníkem Rožmberk (po levé straně) a rybníkem Vítek (po pravé straně) zavede k silnici I. třídy. Bohužel, musíme po ní urazit 600 metrový úsek do Staré Hlíny. Na silnici je velký provoz, ale je široká s odstavným pruhem a naštěstí se jedná jen o kousek! Na okraji Staré Hlíny vpravo spatříme kamenný most přes řeku Lužnici z roku 1781, který je oblíbeným cílem filmařů. V obci (rozcestí Stará Hlína) se vydáme doprava po vedlejší silnici s minimálním provozem označené jako cyklotrasa 1035 a Lužnická. Z obou stran míjíme další rybníky. Po 3,5 kilometrech jízdy ze Staré Hlíny jsme u Stříbřeckého mostu. Těsně před mostem nás zelená turistická značka nasměruje doleva k pomníku české operní pěvkyně Emy Destinové (400 metrů). Vedle pomníku stojí památný strom - dub letní starý 350 let.

Přes NPR Stará a Nová řeka a návrat do Třeboně

Od pomníku Emy Destinové se vrátíme zpět na silnici, vzápětí z ní odbočíme na červenou turistickou značku (současně cyklotrasa Lužnická a bezbariérová stezka) a tímto opouštíme NS Okolo Třeboně. Následuje projížďka krásnou dubovou alejí podél vodního kanálu Nová řeka v NPR Stará a Nová řeka. Předmětem vyhlášení rezervace je původní koryto řeky Lužnice s meandry a slepými rameny a okolní niva.

Na rozcestí Novořecká Bašta zahneme doprava na žlutou turistickou značku, která nás lesem přes rozcestí U Mlýnské stoky dovede zpět do Třeboně. Na okraji lesa před Třeboní si všimneme herních prvků, které jsou součástí Naučné stezky zdraví u Třeboně.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizni-cechy/597-cyklistickou-naucnou-stezkou-okolo-trebone