Výlety s dětmi

Archeologický skanzen Březno u Loun

Výlety s dětmi

Archeologický skanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen Březno u Loun
  • Druh zábavy: experimentální archeologický skanzen, repliky staveb a obydlí, interaktivní programy pro školy a menší skupiny dětí na objednávku
  • Doporučený věk dětí: 5+
  • Adresa: Louny - Březno, Česká republika

Popis

Místo Archeologického skanzenu Březno původně sloužilo k archeologickému výzkumu. V roce 1981 se působiště výzkumu změnilo na stanoviště experimentální archeologie. Na základě výzkumu se postupně vybudovaly stavby a obydlí z období od 5000 let př. n. l. až do 10. st. n. l. (dle zde odkrytých půdorysů, použitý druh dřeva jako v minulosti, opracování dřeva nástroji…). Vše bylo uděláno tak, aby se co nejvěrněji podobalo tehdejší době. Výsledky této práce a experimentů nás seznámí se způsobem života našich předků.

Nyní můžeme v archeoskanzenu vidět dlouhý dům z mladší doby kamenné, slovanskou hrnčířskou pec a polozemnici, germánskou tkalcovnu a jiné. Po předchozí domluvě probíhají interaktivní programy pro školy a menší skupiny dětí zaměřené na pravěká řemesla a aktivity.

  

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/severni-cechy/589-archeologicky-skanzen-v-brezne-u-loun