Výlety s dětmi

Okružní cyklotrasa Valtice - Břeclav - Pohansko

Výlety s dětmi

Okružní cyklotrasa Valtice - Břeclav - Pohansko

Okružní cyklotrasa Valtice - Břeclav - Pohansko
  • Trasa výletu: okruh z Valtic kolem zámečku Rendez-vous, kaple svatého Huberta, přes Břeclav, kolem zámečku Pohansko, zámečku Lány, Františkova rybníka a hotelu Celnice
  • Celková délka cyklotrasy: 38 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Tento cyklistický okruh nás provede jižní částí Lednicko-valtického areálu, kde si prohlédneme několik architektonických památek v přírodě, které byly vybudovány Lichtenštejny. Celá trasa je rovinatá, z převážné části po asfaltových cyklostezkách a zpevněných lesních cestách.

Valtice - Břeclav

Jako výchozí bod zvolíme město Valtice, odkud vyrazíme po cyklotrase Eurovelo 9 (EV9) a u valtického hřbitova se k nám přidá cyklotrasa 5045. Po cca 4 km dojedeme k zámečku Rendez-vous (Dianin chrám) – klasicistnímu zámečku ve tvaru vítězného oblouku, jenž je zasvěcený bohyni lovu Dianě. Panstvo jej využívalo ke snídaním před lovem. Probíhají zde prohlídky. Za zámečkem na trase výletu se nalézá stejnojmenný rybník.

Po následujících 2 kilometrech se ocitneme u další památky – novogotické kaple svatého Huberta. Odtud se kousek vrátíme na rozcestí Svatý Hubert a po žluté turistické značce přes Charvátskou Novou Ves směrujeme do Břeclavi. U severního okraje Břeclavi krátce projíždíme lužním lesem přírodního parku Niva Dyje. Od turistického rozcestí Kančí obora se držíme cyklotrasy Břeclavská. Po přejetí odlehčovacího ramene Dyje u zámku Břeclav odbočíme vpravo, za zimním stadionem se k nám přidá cyklotrasa 4. Na hlavní silnici u Billy (ulice třída 1. máje) se tyto dvě cyklotrasy rozdělují. Městem projedeme buď po cyklotrase Břeclavská (centrem města), anebo po cyklotrase 4 (periferií města). Na mapě máme vyznačenu trasu periférií města.

Břeclav – obora Soutok

U železničního mostu přes Dyji se cyklotrasy Břeclavská a 4 spojují. Po 1 km jízdy po levém břehu řeky se od vodního toku odpojíme a zamíříme do obory Soutok. Zde začíná opravdový ráj cyklistů – asfaltové cyklostezky křižující se lužními lesy mezi Dyjí a Moravou.

Zanedlouho se nám otevře krásný výhled na klasicistní zámeček Pohansko, u něhož se můžeme chvíli zdržet. Zámeček byl vybudovaný na valu zaniklého velkomoravského hradiště z 8. až 9. století. V prvním patře je instalována expozice Velkomoravské Pohansko, která na základě archeologických nálezů dokládá existenci starého hradiště. Na břehu rybníka u zámečku jsou rozmístěny lavičky k odpočinku. Nachází se zde občerstvení a zrekonstruovaný bunkr, který je součástí muzea lehkého opevnění. Na louce poblíž zámečku najdeme rekonstrukci pohanské svatyně a repliku slovanské zemnice.

Od zámečku Pohansko pokračujeme rovně po cyklotrase Břeclavská k empírovému zámečku Lány (veřejnosti nepřístupný). Za zámečkem Lány na dvou křižovatkách cyklotrasa odbočuje vpravo a po cca 3 kilometrech opouští oboru. 

Pozor, pokud bychom od zámečku Pohansko zabočili doprava, zvolíme zkrácenou variantu cyklotrasy Břeclavská, jež k zámečku Lány nevede, což by byla škoda. Delší varianta projížďky oborou je moc hezká, cestou uvidíme několik starých ztrouchnivělých stromů, které se staly hnízdištěm čápů.

Obora Soutok – Valtice

Po vyjetí z obory Soutok překročíme Dyji a za železničním nadjezdem se dáme doleva na cyklotrasu 42, která nás zavede k Františkovu rybníku a následně k hotelu Celnice u česko-rakouských hranic. Přejedeme silnici I/55 a po cyklotrase 411 se vracíme do Valtic.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizni-morava/5762-okruzni-cyklotrasa-valtice-breclav-pohansko