Výlety s dětmi

Landek Park – hornické muzeum

Výlety s dětmi

Landek Park – hornické muzeum

Landek Park – hornické muzeum
  • Druh zábavy: hornické muzeum, podzemní expozice v dole, figuríny horníků, expozice důlního záchranářství, záhranářská technika, záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu, rekonstrukce sídliště lovců mamutů, dětské atrakce, sportovní vyžití, archeopark, programy pro školy a školky.
  • Doporučený věk dětí: 4+
  • Adresa: Pod Landekem 68, Ostrava, Česká republika

Popis

Landek park je největší hornické muzeum v ČR a nachází se na úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice.


Podzemní expozice - kulturní památka důl Anselm

Do podzemní expozice ve štolách historického dolu Anselm sfáráme důlní jámou v těžní kleci. Tam nás čeká 250 metrů chodeb, které prezentují historii těžby uhlí od 18. století do současnosti. Prohlídka je doplněna o odborný výklad. Při prohlídce jsou některé stroje předváděny v chodu. V dole uvidíme i figuríny horníků v životní velikosti.


Expozice důlního záchranářství

Landecká expozice důlního záchranářství je největší expozicí tohoto druhu na světě. Můžeme si prohlédnout skutečnou důlní záchranářskou základnu, záchranářskou dýchací a oživovací techniku.

Najdeme zde např. nejstarší dochované dýchací přístroje z roku 1884 a potápěčskou soupravu Siebe-Gorman z roku 1920. Kromě historické techniky v muzeu uvidíme i moderní dýchací a záchranářskou techniku, např. výbuchovzdorné hráze a další technologie zvyšující bezpečnost práce v podzemí.

Opravdu atraktivním zážitkem je možnost vyzkoušet si záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu. Při něm jsou simulované podmínky, do nichž se členové týmů při svých zásazích skutečně mohou dostat: nedýchatelné prostředí, tma, horko, hluk, stísněný prostor.

Volná expozice v areálu

Kromě dvou hlavních budov s expozicemi se na volné ploše o rozloze 10 hektarů nachází mnoho dalších zajímavostí:

Všechny venkovní exponáty jsou doplněny informačními tabulemi.

Během prohlídky muzea lze navštívit nově otevřený archeopark, případně si něco opéci na ohništi a posedět u kamenného stolu ve stylu pravěku.

Landek park pořádá programy pro školy a školky.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/severni-morava/575-landek-park-hornicke-muzeum