Výlety s dětmi

Na kole z Mikulova k Hraničnímu zámku

Výlety s dětmi

Na kole z Mikulova k Hraničnímu zámku

Na kole z Mikulova k Hraničnímu zámku
  • Trasa výletu: z Mikulova přes Sedlec do Hlohovce
  • Celková délka cyklotrasy: 24 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Cyklotrasa z Mikulova k Hraničnímu zámku v Hlohovci je jako stvořená pro děti, je rovinatá a téměř celá po asfaltových cyklostezkách.

Po cestě na nás čekají také zajímavosti:

Z Mikulova k rybníku Nesyt (8 km)

Na jihozápadním okraji Mikulova se napojíme na cyklostezku vedoucí podél železniční trati (cyklotrasy Eurovelo 9 a 13). Doporučujeme se zastavit u panelů Stezky svobody a přečíst si zajímavé příběhy odvážných lidí z období tzv. železné opony. Po 6 km nás současně vedoucí cyklotrasy EV9 a EV13 opouští a odbočují doprava, my pokračujeme rovně po cyklotrase Valtická. U železniční zastávky Sedlec u Mikulova se napojíme na hlavní silnici, přejedeme přes železniční přejezd a po 100 metrech zabočíme doprava. Po úzké cestě dojedeme do centra obce na křižovatku, zabočíme doprava a stále po cyklotrase Valtická odtud souběžné s č. 41 se dostaneme k rybníku Nesyt, který si dobře prohlédneme z dřevěné pozorovatelny ptáků.

Podél Lednických rybníků k Hraničnímu zámku (4 km)

Po cyklotrase 41 a Valtická pokračujeme při severním okraji rybníka Nesyt. Další pozorovatelna se nachází cca o 1,2 km dále, odbočka k ní není nijak značená. Od rybníka se trochu vzdálíme a k jeho břehu se vrátíme až u Farmy Nesyt. Za ní následují menší Lednické rybníky. Soustava Lednických rybníků je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit ČR. Po chvíli se ocitneme v cíli našeho výletu – u Hraničního zámku na břehu Hlohoveckého rybníka.

Zpět se vracíme po stejné cestě. Na trase je několik možností občerstvení  - restaurace v obci Sedlec, Farma Nesyt a Hraniční zámek.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/jizni-morava/5535-na-kole-z-mikulova-k-hranicnimu-zamku