Výlety s dětmi

Muzeum hry, Jičín

Výlety s dětmi

Muzeum hry, Jičín

Muzeum hry, Jičín
  • Druh zábavy: muzeum hry, interaktivní vlastivědná expozice, přírodovědná expozice, muzejní herna, zámecké divadélko, programy pro školy, akce pro děti, expozice pro nevidomé a slabozraké, galerie obrazů Karla Škréty, krátkodobé výstavy, oratoř kostela sv. Jakuba
  • Doporučený věk dětí: 3+
  • Adresa: Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, Česká republika

Popis

Ve stálé expozici Regionálního muzea a galerie - Muzeu hry v Jičíně shlédneme vlastivědnou expozici s interaktivními prvky, některou z krátkodobých výstav, vystoupáme nahoru do panské oratoře kostela sv. Jakuba, zabavíme se v muzejní herně, prohlédneme si Konferenční salonek protinapoleonské aliance či galerii barokního malíře Karla Škréty.

Tyto části muzea můžeme projít v rámci jednoho vstupného nebo si lze vybrat určitou prohlídku a navštívit ji samostatně. Prohlídky expozic je možné též různě nakombinovat.

Ve vlastivědné expozici projdeme osmi místnostmi, z nichž každá představuje určité období našich dějin i události spojené s městem Jičínem. Pro děti budou zajímavé interaktivní prvky. V každé místnosti mají za úkol najít historickou minci a otisknout si ji pomocí frotáže do průvodce nebo hledat panáčky, kterých je ukryto celkem 24. Jistě si rády vyzkoušejí utkat kus látky na pravěkém stavu, umlít obilí na kamenném rotačním mlýnku, psaní na středověkém psacím stolku, upříst nit na kolovratu, zahrát si loutkové divadlo, roztočit tzv. stroboskop aj. Pomocí vlastnoručně vyrobené hůlky ze stočeného papíru (představující hůlku Albrechta z Valdštejna) mohou spouštět určité interaktivní prvky nebo otevřít tajnou komnatu.

Poslední sál vlastivědné expozice je věnován přírodovědné části, která nás seznámí s různorodostí přírody Jičínska, s horninami, nerosty a zkamenělinami. Poutavá je Kalbínova sbírka ptactva. Děti si prohlídku zpestří hrou na archeologa či zvukovým pexesem.

V muzejní herně si mohou děti například sestavit dámské kostýmy dle určitého období, z dřevěných kostek uspořádat různé podoby jičínského náměstí nebo podle hmatu poznávat předměty umístěné ve skříňkách. Ve „skříni otázek“ naleznou všelijaké předměty týkající se osmi sálů vlastivědné expozice muzea. Ve "skříni odpovědí" s dětmi zkontrolujeme, co si z prohlídky zapamatovaly a zda jsou odpovědi v pořádku.

V roce 2011 byla v Muzeu hry v Jičíně otevřena galerie obrazů barokního umělce Karla Škréty.

Muzeum hry v Jičíně nabízí programy pro MŠ, základní a střední školy. Zaměřuje se na nevidomé a slabozraké občany, kteří mají v expozicích k dispozici předměty určené k ohmatání a svého průvodce. Muzeum hry v Jičíně připravuje pro ně také různé programy.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/530-muzeum-hry-jicin