Výlety s dětmi

Muzeum a galerie Svitavy

Výlety s dětmi

Muzeum a galerie Svitavy

Muzeum a galerie Svitavy
  • Druh zábavy: historický betlém, interaktivní expozice praček a historie praní, expozice věnovaná O. Schindlerovi, muzeum esperanta, programy pro školy.
  • Doporučený věk dětí: 6+
  • Adresa: Máchova alej 293, Svitavy, Česká republika

Popis

Ve svitavském muzeu si můžeme prohlédnout čtyři stálé výstavy, ke kterým jsou připraveny programy pro školní skupiny, kdy se dětem věnuje lektorka. Seznámí je s výstavou a v praktické části programu děti tvoří, hrají si s historií, perou na valše, pracím zvonem, žehlí, mandlují nebo pracují s pracovními listy, které jsou zahrnuty v ceně programu a děti si je odnášejí domů.

Stálé expozice

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ

Nová stálá expozice, která je věnována všem, kteří chtějí být vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města.

Čekají tu na nás příběhy o založení Svitav, příběhy malířů, varhanářů, řezbářů i betlémářů. Po 40 letech bude opět v muzeu vystaven historický svitavský betlém. Součástí stálé expozice bude část betléma, která již prošla rukama restaurátorů pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ

Jedná se o unikátní expozici praček a historie praní ve svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžeme vyzkoušet, jak se pralo na valše či pracím zvonem, vymandlovat si prádlo na historickém mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY

Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Zahrnuje expozici o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy sloužícími k učebním programům pro všechny typy škol.

MUZEUM ESPERANTA

Ottendorferův dům

Jde o jedinou stálou expozici o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.

Aktuální výstava: 125 let esperanta

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/518-muzeum-galerie-svitavy