Výlety s dětmi

Bambulky - centrum pro rodinné aktivity, Praha 10 - Strašnice

Výlety s dětmi

Bambulky - centrum pro rodinné aktivity, Praha 10 - Strašnice

  • Kurzy a kroužky: keramika, cvičení, taneční kroužek, výtvarný kroužek, hudební kroužek
  • Další služby: hlídání dětí, dětská herna, předškolka.
  • Adresa: Mirošovická 4, Praha 10, Česká republika

Popis

Kurzy a kroužky

Andělíčci – Lidové říkadla a zpívánky posilující kontakt, pozornost, rytmus s doprovodem hudebních nástrojů, malé protažení pro maminky. Pro děti 0-6 měsíců.

Bambulky – Rozvoj pohybové dovednosti, psychomotorický rozvoj, cvičení na balónech, zpívánky, říkánky, písničky. Pobytu v kolektivu. Pro děti 6 – 11 měsíců, 12 měs. – 2 roky, 18 měs. – 3 roky.

Flétna – Rozvoj soustředěnosti, pozornosti. Děti se zde učí správnému dýchání za pomoci flétny a také se naučí pár prvních tónů a písniček. Pro děti 3 – 8 let.

Výtvarná dílna – Rozvoj jemné motoriky u malých dětí, která se v pozdějším věku projevuje v psaní , učení a soustředěnosti. Kreslení, lepení, stříhání. Výrobky vždy tématicky k ročnímu období. Pro děti 2 – 4 roky v doprovodu rodičů, 4 – 7 roků bez rodičů.

Keramická dílna - Rozvoj jemné motoriky, fantazie, citu a soustředěnosti dítěte. Děti zde budou vytvářet výrobky, z kterých budou mít velkou radost všichni. Hodina probíhá bez přítomnosti rodičů a kurz je určen dětem od 3 – 6 let.

Odpoledne v pohybu – Rozvoj koordinace, pohybové a taneční dovednosti. Je zde kladen důraz na správné držení těla. Tanečky, písničky a malé choreografie. Pro děti od 3 -7 let.

Další služby

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/511-bambulky-centrum-pro-rodinne-aktivity-aktivity