Výlety s dětmi

Muzeum Vysočiny Jihlava

Výlety s dětmi

Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava
  • Druh zábavy: muzeum zaměřené na region Českomoravské vrchoviny, expozice dolování, hornická skluzavka.
  • Doporučený věk dětí: 6+
  • Adresa: Masarykovo Náměstí 1319, Jihlava, Česká republika

Popis

Jihlavské muzeum založené v roce 1892 se nachází na Masarykově náměstí ve dvou architektonicky cenných domech, které byly pro muzejní účely vzájemně propojeny. Od roku 2003 je Muzeum Vysočiny Jihlava zřizováno Krajem Vysočina a se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Dlouhodobé expozice jsou převážně zaměřeny na region Českomoravské vrchoviny. V přírodovědné sekci se můžeme seznámit s živou přírodou, nerostnými surovinami, geologií a také poznat chráněná území Jihlavska.

Historické expozice prezentují krásu středověké plastiky a mapují Jihlavu od doby renesance po průmyslovou revoluci. V podzemních prostorách je možné zhlédnout expozice dolování stříbra a mincování na Českomoravské vrchovině. Vedle dlouhodobých expozic se v muzeu konají tématické výstavy a řada dalších kulturních a společenských akcí.

Pro děti by mohla být zajímavá expozice dolování. Děti si v této expozici mohou vyzkoušet práci středověkého horníka v třídírně stříbronosné rudy, mohou nahlédnout do hornické štoly a využít tradičního sestupu do středověkého podzemí - hornické skluzavky.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vysocina/508-muzeum-vysociny-jihlava