Výlety s dětmi

Okruh Skalka – Hvězda – Heřmánky – Martinské stěny - Husa

Výlety s dětmi

Okruh Skalka – Hvězda – Heřmánky – Martinské stěny - Husa

Okruh Skalka – Hvězda – Heřmánky – Martinské stěny - Husa
  • Trasa výletu: okruh ze Skalky přes Hvězdu, Horní a Dolní Heřmánky, Dřevčice, Lhotu, PP Martinské stěny a PP Husa
  • Celková délka cyklotrasy: 19 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ne

Popis

Během cyklistického výletu v severozápadní části CHKO Kokořínsko - Máchův kraj projedeme vesničkou Hvězda, jež je ukázkou lidové architektury a ze které je pěkný výhled na nejvyšší vrchol Kokořínska – Vlhošť (614 m). Pozoruhodnou obcí na trase výletu je též vesnická památková rezervace Lhota.

Můžeme si udělat pěší odbočky ke dvěma zajímavých přírodních památkám - skalním útvarům Martinské stěny a Husa. Výlet je středně náročný, místy díky horšímu terénu není příliš vhodný pro cyklovozíky a malé děti.

Skalka – Hvězda – Heřmánky – Lhota - Velká Řebčice

Z obce Skalka vyrazíme po cyklotrase 0059 do 3 kilometry vzdálené vesničky Hvězda, kde se zleva připojují zelené turistické značky. Cesta je ze začátku asfaltová, později přechází v lesní a polní. Obec Hvězda upoutá množstvím stavení s arkádovými pavlačemi a hrázděnými stodolami. Ve vsi se nachází památná, státem chráněná lipová alej 19 lip malolistých, u níž stojí kaple svatého Jakuba apoštola (též Jakuba Staršího) z roku 1821. Na jihovýchodním okraji obce na trase výletu narazíme na přístřešek, ideální místo ke svačince, odkud se otevírá krásný pohled na nejvyšší vrch CHKO Kokořínsko – Vlhošť (614 m).

Z Hvězdy sjíždíme po silnici, která prudčeji klesá. Za ostřejší levotočivou zatáčkou odbočíme společně se zelenou turistickou značkou vpravo ze silnice na polní cestu a přes rozcestí Vlhošťský důl pokračujeme do nedalekého lesa. Chvíli po vjezdu do lesa cyklotrasa 0059 odbočuje vlevo (dá se snadno minout, pomůže nám, že se jedná se o první odbočku). Zanedlouho les opouštíme a blížíme se do Horních Heřmánek. Po cyklotrase sjedeme dolů k silnici, kde se napojíme na cyklotrasu 211 ve směru do Dolních Heřmánek a odtud mírně stoupáme do Dřevčic. Za Dřevčicemi klesáme po silnici, na první křižovatce u autobusové zastávky zabočíme doprava na cyklotrasu 0057 a stoupáme do vesnické památkové rezervace Lhota. Po dalším stoupání na následující křižovatce cyklistických tras odbočíme ze silnice vpravo na cyklotrasu 0058, která je vedena po tzv. Husí cestě a vyšlapeme na rozcestí Velká Řebčice.

Martinské stěny, pomník Járy Cimrmana a skalní útvar Husa

Po 2 kilometrech jízdy od rozc. Velká Řebčice po cyklotrase 0058 si všimneme odbočky na Martinské stěny (červená turistická značka). Přímo ke skalám se nedá jet na kole, musíme kola odložit a podél Martinských stěn se projít pěšky. Po návratu ke kolům projíždíme pod Martinskými stěnami z jejich severní strany.

Za Martinskými stěnami narazíme na přístřešek, pomník Járy Cimrmana a odbočku po červ. tur. značce ke skalnímu útvaru Husa. Situace je obdobná jako u Martinských stěn - skalním terénem se dostaneme na výše položený skalní útvar připomínající husu.

Po návratu k přístřešku máme před sebou stoupání na rozcestí Nad Kravími doly a krátký sjezd do Skalky.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/kokorinsko/4636-okruh-skalka-hvezda-hermanky-martinske-steny-husa