Výlety s dětmi

Hornické muzeum Příbram

Výlety s dětmi

Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram
  • Druh zábavy: jízda hornickým vláčkem, 51 m dlouhá skluzavka do podzemí, historické těžní stroje, 1.560 metrů dlouhá trasa historickými důlními díly, stálé expozice věnované řemeslům, průmyslu, hornictví a hutnictví Příbramska
  • Doporučený věk dětí: 3+
  • Adresa: Třemošenská 293, Příbram, Česká republika

Popis

Hornické muzeum Příbram, zřizované Středočeským krajem, patří k největším hornickým muzeím České republiky. Nabízí ke zhlédnutí více než 60 stálých expozic v Příbrami a pobočkách v Památníku Vojna Lešetice, Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu zlata Nový Knín a v Muzeu Špýchar Prostřední Lhota.

Expozice Hornického skanzenu v Příbrami na Březových Horách, umístěné v originálních provozních a správních objektech, nám přibližují ve třech prohlídkových areálech bohatou montánní minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.

Zpřístupněna je historická Ševčinská šachta, zaražená roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, dále původní báňské budovy dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna, který vznikl v roce 1789. Ševčinský důl kromě historických montánních expozic nabízí atraktivní jízdu hornickým vláčkem po povrchu.

Na dole Anna je možné vstoupit do podzemí a projet zdejším důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě březohorského revíru. Důl Anna spojuje s dolem Vojtěch jednak 330 m dlouhá přístupná vodní štola z konce 18. století a dále třičtvrtě kilometru dlouhé důlní dílo zvané Wasserlauf ze 16. století, do něhož je možné sfárat výtahem.

K nejvzácnějším exponátům muzea se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj dolu Vojtěch z roku 1889, parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914 a velké vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Atrakcí zvláště pro nejmenší návštěvníky je v areálu tohoto dolu též jízda do podzemí po skluzavce dlouhé 51 m. Muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě pocházející ze 17. století a hodnotné mineralogicko-geologické sbírky.

 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/461-hornicke-muzeum-pribram