Výlety s dětmi

MOUDRÉ HRANÍ PlayWisely® v Hradci Králové

Výlety s dětmi

MOUDRÉ HRANÍ PlayWisely® v Hradci Králové

MOUDRÉ HRANÍ PlayWisely® v Hradci Králové
  • Druh zábavy: trénování psychomotorických dovedností dětí formou hry
  • Doporučený věk dětí: 0+
  • Kurzy a kroužky: angličtina pro děti, cvičení
  • Adresa: Třída E. Beneše 1433, Hradec Králové, Česká republika

Popis

Program Moudré hraní rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti (řeč, hlas, sluch), schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, paměť) a pohybové dovednosti (rovnováha, hrubá motorika, koordinace pohybů, orientace v prostoru, jemná motorika a vizuomotorika). A to vše ve znamení hry a zábavy. Program je vhodný pro děti již od 4 měsíců. :-) "Moudré hraní" podporuje zdravý psychomotorický vývoj dětí od narození do předškolního věku. Program spojuje rozvoj mozkových funkcí potřebných pro učení se a pohybové aktivity, které poskytnou dítěti sportovní průpravu a pohybové sebevědomí.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/vychodni-cechy/4471-moudre-hrani-playwisely-v-hradci-kralove