Výlety s dětmi

Údolím říčky Šembery a k pozůstatkům hrádku Šember

Výlety s dětmi

Údolím říčky Šembery a k pozůstatkům hrádku Šember

Údolím říčky Šembery a k pozůstatkům hrádku Šember
  • Trasa výletu: okruh od rozcestí Na Šembeře přes chatovou oblast u Kozojed a zříceninu hradu Šember, možnost odbočky ke kostelu sv. Martina
  • Celková délka trasy: 7 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla (občas nutné přenášet)

Popis

Od rozcestí Na Šembeře do chatové oblasti u Kozojed

Výlet zahájíme na rozcestí Na Šembeře, kde se nalézá bezplatné parkoviště. Odtud se vydáme po souběžné červené, žluté a zelené turistické značce proti proudu říčky Šembery. Po 200 metrech si na druhém břehu všimneme pravěkých obydlí, která jsou na soukromém pozemku a veřejnosti nepřístupná. Na rozcestí Pod Šemberem zabočíme doprava a držíme se už jen červeného turistického značení. Ke druhé lávce přes říčku vede pohodlná lesní cesta, po přejití na pravý břeh následuje pozoruhodná trasa místy balvanitým kaňonem do chatové osady u Kozojed.

Pozdně románský kostel sv. Martina ze 12. století

Pokud se v chatové osadě na rozc. Sv. Martin napojíme na zelenou turistickou značku ve směru do obce Kozojedy, je možné si z okružního výletu udělat odbočku k pozdně románskému kostelu sv. Martina z konce 12. století, jež byl poprvé zmiňován v roce 1225.

Z chatové oblasti u Kozojed ke zbytkům slovanského hradiště a hrádku Šember  

Od kostela sv. Martina se vrátíme zpět na rozcestí Sv. Martin, kde dochází k soutoku Kozojedského potoka a říčky Šembery. Pokračujeme po zelené turistické značce proti toku Kozojedského potoka, od něhož se po chvíli vzdalujeme. Po pohodlné lesní cestě klesáme k odbočce k pozůstatkům slovanského hradiště a hrádku Šember, ke kterým vystoupáme po žluté turistické značce.

Na nejsevernějším cípu zploštělé vyvýšeniny stával hrádek Šember. Z původní stavby ze 14. století se mnoho nedochovalo. Hrad měl oválný půdorys, na severně orientované straně býval palác sevřený žulovým útesem. Do dnešních dnů se zachovaly nepatrné zbytky vyzděné štítové zdi. K vidění jsou také prohlubně vypovídající o podsklepené budově. Předhradí s hradem v jižní části bylo odděleno dodnes nápadným hlubokým šíjovým příkopem a mohutnými valy.

Když budeme pokračovat po ostrožně dále jižním směrem, dostaneme se do míst, kde se nalézalo slovanské hradiště Staré zámky, jehož existenci dokládají terénní nerovnosti, které tu zůstaly po někdejších valech a příkopech.

Vrátíme se k odbočce Šember – hradiště a po souběžné žluté a zelené tur. značce sestoupáme k parkovišti.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/4323-udolim-ricky-sembery-a-k-pozustatkum-hradku-sember