Výlety s dětmi

Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum

Výlety s dětmi

Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum

Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum
  • Druh zábavy: multismyslové relaxační centrum
  • Doporučený věk dětí: 1+
  • Adresa: Mariánská 7, Olomouc, Česká republika

Popis

Multismyslové relaxační centrum Snoezelen Olomouc je jedinečné z několika hledisek. Je prvním "snoezelen" centrem pro veřejnost na Severní Moravě. Centrum nabízí širokou škálu aktivit, kdy můžeme kromě vlastní volné relaxace prožít i čas pod vedením lektorů, spojuje snoezelen metodu s prvky montessori pedagogiky. Mezi zdejší návštěvníky patří především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiny se členem se zdravotním postižením/znevýhodněním, rodiny s malými dětmi, senioři. Vítán je však každý, kdo cítí potřebu uvolnění a relaxace. Lektoři nabízí pestré programy i pro mateřské školky a školy, ale i pro každého, koho potěší chvíle klidu v prostředí příjemných světel, hudby a vůní. Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční.

Snoezelen Olomouc - multismyslové relaxační centrum poskytuje tyto aktivity: - "snoezelen" program pro dospělé, děti i celou rodinu - program je vhodný i pro děti se speciálními potřebami (hyperaktivita, porucha pozornosti apod.) a děti se zdravotním znevýhodněním, program pro ZŠ a MŠ, multismyslovou hernu, adaptační program "Zvykáme si bez maminky" pro děti od 2 do 4 let, muzikodílny - hudebně a pohybově laděné aktivity pro děti od 4 do 6 let, logohrátky - program zaměřený na správné vyslovování, rozvoj slovní zásoby, motoriku a grafomotoriku; relaxační cvičení pro dospělé, besedy, přednášky, narozeninové oslavy, příměstské tábory. Ve Snoezelenu strávíme společný čas s dětmi v příjemném relaxačním prostředí, které je podnětné a zároveň uklidňující. Najdeme tu kupříkladu vodní postel, svítící kuličkový bazén, závěsné houpací křeslo a jiná překvapení.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/stredni-morava/3515-snoezelen-olomouc-multismyslove-relaxacni-centrum