Výlety s dětmi

Lezecká stěna LOKAL BLOK, Praha 5 - Smíchov

Výlety s dětmi

Lezecká stěna LOKAL BLOK, Praha 5 - Smíchov

Lezecká stěna LOKAL BLOK, Praha 5 - Smíchov
  • Doporučený věk dětí: 5+
  • Kurzy a kroužky: kurzy lezení pro děti
  • Adresa: Náměstí 14. října 2173/10, Praha 5 - Smíchov, Česká republika

Popis

Kurzy na lezecké stěně LOKAL BLOK jsou vhodné pro děti od 5 do 18 let a svou kategorii si zde najde opravdu každý.

V září 2016 se otevírají tyto kurzy:

Školka 1 - kurz určený pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se v něm naučí základy lezení, rozvíjí v něm své pohybové schopnosti a naučí se základy protahování i posilování.

Školka 2 - umožňuje rozvíjet dovednosti dětí, které zde již absolvovaly kurz Školka 1, ale zároveň věkem ještě nedosahují do kurzu Začátečníci 1. Kurz je určen pro děti ve věku od 6 do 7 let.

Začátečníci 1 - je kurz určený pro děti ve věku od 8 do 15 let, které nemají s pohybem na boulderové stěně žádné nebo velmi malé zkušenosti. Děti se v něm kromě základů lezení naučí i samostatně přemýšlet o lezeckých pohybech, a tak správně koordinovat své tělo.

Kurzy Školka 1, Školka 2 a Začátečníci 1 jsou určeny pro max. 10 dětí a jsou vedeny vždy dvěma instruktory tak, aby děti ve větší skupince mohly hrát lezecké hry a aby se zároveň nejmenším dětem zajistil co nejindividuálnější přístup ze strany instruktorů.

Začátečníci 2 - kurz je vhodný pro děti od 8 do 15 let a svou výukou navazuje na kurz Začátečníci 1. Je možné do něj zařadit i menší šikovné děti, které by v kurzu pro Mírně pokročilé byly oproti ostatním mladší.

Mírně pokročilý - V tomto kurzu už se předpokládá lepší seznámení s lezením. Kurz je určen pro maximálně 6 dětí ve věku od 10 do 15 let. Kromě dalšího rozvíjení správných lezeckých pohybů se děti učí i složitější prvky lezecké techniky a posilování. Děti jsou vedeny také k větší samostatnosti a iniciativě, aby jejich účast na kurzu nebyla pouze pasivní, ale aby se samy zapojovaly do vymýšlení programu.

Pokročilý - kurz je určen pro maximálně 6 dětí ve věku od 12 do 18 let. Do tohoto kurzu jsou přijímány děti, které již odchodily několik lezeckých kurzů, ale stále jsou příliš mladí na samostatné docházení na lezeckou stěnu. Instruktor se děti snaží především správně motivovat a opravovat jejich chyby. Lezecké hry jsou zde plně nahrazeny přelézáním cest, jejichž úroveň by se měla postupně zvyšovat. S dětmi se leze na vytrvalost, rozvíjí se jejich síla i technika. Tomu, kdo se rozhodne pro tento kurz, doporučujeme s dětmi docházet na boulderovou stěnu 2x týdně.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/2206-lezecka-stena-lokal-blok-praha-5-smichov