Výlety s dětmi

Cyklotrasa Písty – Budyně nad Ohří – Libochovice

Výlety s dětmi

Cyklotrasa Písty – Budyně nad Ohří – Libochovice

Cyklotrasa Písty – Budyně nad Ohří – Libochovice
  • Trasa výletu: okruh z obce Písty přes Budyni nad Ohří a Libochovice
  • Celková délka cyklotrasy: 24 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Tato nenáročná cyklotrasa v oblasti Dolního Poohří nás zavede ke dvěma významným historickým památkám – vodnímu hradu Budyně nad Ohří a zámku Libochovice. Trasa je rovinatá, asfaltový povrch je asi z 50%, zbytek jsou polní a lesní cesty.

Popis výletu

Výchozím místem výletu jsme zvolili obec Písty, která se nachází mezi Doksany a Budyní nad Ohří. Odsud do Budyně nad Ohří dojedeme přes přírodní rezervaci Pístecký les po neznačených cestách. Orientujeme se dle mapy. Rezervaci tvoří z větší části druhově bohatý lužní les. V předjaří rozsáhlé plochy Písteckého lesa bíle zazáří bledulí jarní doprovázenou blankytně modrými květy ladoňky vídeňské či žlutou sasankou pryskyřníkovitou. Později jsou k vidění bílé koberce česneku medvědovitého.

Kdo dává přednost jistotě a přehlednému značení, je možné z obce Písty do Budyně nad Ohří vyrazit po značené cyklotrase 6.

V Budyni nad Ohří se zastavíme u vodního hradu. K povšimnutí stojí gotické arkýře a nádvoří zpevněné opěráky. Pokud si uzamkneme kola, můžeme absolvovat i prohlídkovou trasu s výkladem. Odtud pokračujeme Budyňským lesem po cyklotrase 6 do Kostelce nad Ohří, opět po zpevněné lesní cestě, z malé části po vedlejší silnici.

Cyklotrasa 6 dále vede po asfaltové cyklostezce přírodní rezervací Myslivna, Evropsky významnou lokalitou a místem nejzachovalejších lužních lesů Dolního Poohří, do Libochovic.

V Libochovicích přejedeme silniční most a dorazíme k zámku s rozsáhlým parkem, který nám může posloužit k odpočinku před zpáteční cestou.

Stejnou cestou se vracíme do Kostelce nad Ohří, tam u rozcestí se zelenou turistickou značkou odbočíme doprava a vystoupáme ke kostelu svatého Petra a Pavla. Za ním odbočíme doleva na „opuštěnou silnici" směřující do Budyně nad Ohří. K závěrečné části výletu - do obce Písty využijeme cyklotrasu č. 6.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/ceske-stredohori/2145-cyklotrasa-pisty-budyne-nad-ohri-libochovice