Výlety s dětmi

Turistické cíle v Jílovém u Prahy a jeho okolí

Výlety s dětmi

Turistické cíle v Jílovém u Prahy a jeho okolí

Turistické cíle v Jílovém u Prahy a jeho okolí
  • Trasa výletu: prohlídka Jílového u Prahy, možnost pěšího okruhu přes vrch Pepř a historické štoly
  • Celková délka trasy: 11 km
  • Terén: mírně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: sportovní kočárky (kromě prohlídek štol a muzea)
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla (kromě prohlídek štol a muzea)

Popis

Jílové u Prahy bylo založeno ve 13. století jako hornická osada. Dávná historie města je úzce spjata s dnes již ukončenou těžbou zlata, na kterou se specializuje Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Je situováno v jedné z nejstarších budov města – v domě Mince č. p. 16 na Masarykově náměstí. Další stavby z doby předhusitské v Jílovém u Prahy jsou kostel sv. Vojtěcha a radnice v centru na náměstí a kostel Božího těla na západním okraji města, na hřbitově. Interiér kostela sv. Vojtěcha s překrásným gotickým oltářem jsme mohli vidět v oscarovém filmu Miloše Formana Amadeus. V budově radnice se současným sídlem městského úřadu se dochovala obecní šatlava. Kostelík Božího těla původně založili horníci uprostřed hornické osady.

Území kolem Jílového je pokládáno za jednu z kolébek trampingu v Čechách. Zdejší zachovalá příroda vybízí k výletům či aktivitám a odpočinku na řece Sázavě. Z Jílového vede několik vyhlídkových stezek. Asi 1 kilometr od centra města jihozápadním směrem se na kopci Pepř vypíná stejnojmenná rozhledna. Nezapomenutelný zážitek přináší projížďka údolím řeky Sázavy historickým parním vláčkem, tzv. „Posázavským pacifikem“.

Nyní již zaniklou těžbu zlata v jílovském revíru nám přiblíží prohlídka tří historických štol - štola sv. Josefa a sv. A. Paduánského v Dolním Studeném a štola Halíře u Borku.

Cestou ke štolám směrem od řeky Sázavy v Dolním Studeném nelze přehlédnout „Žampašský most“. Tento železniční most se řadí mezi nejvyšší kamenné mosty ve střední Evropě. Výška mostu činí 41,73 metrů a celková délka je 109,3 metrů. Most tvoří sedm oblouků, jeho běžný provoz je využíván dodnes.

Na mapě nabízíme trasu pěšího okruhu, která vede přes námi popsané turistické zajímavosti. Za sucha se dá projet i se sportovním kočárkem.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/posazavi/2108-turisticke-cile-v-jilovem-u-prahy-a-jeho-okoli