Výlety s dětmi

Okruh přes 3 unikátní vyhlídky u Jetřichovic v Českém Švýcarsku

Výlety s dětmi

Okruh přes 3 unikátní vyhlídky u Jetřichovic v Českém Švýcarsku

Okruh přes 3 unikátní vyhlídky u Jetřichovic v Českém Švýcarsku
  • Trasa výletu: okruh z Jetřichovic přes Mariinu skálu, Vilemíninu stěnu, Rudolfův kámen a skalní kapli KNY
  • Celková délka trasy: 9 km (možno zkrátit na 6 km)
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Tento výlet v srdci Českého Švýcarska sice patří mezi fyzicky náročnější, avšak námi vynaložená námaha bude zhodnocena překrásnými rozhledy ze tří skalních vyhlídek – Mariiny skály, Vilemíniny stěny a Rudolfova kamene.

Popis trasy výletu

Výlet zahájíme v obci Jetřichovice, centru národního parku České Švýcarsko, která se nalézá asi 15 kilometrů severovýchodně od Děčína. Jetřichovice se mohou pyšnit pestrou ukázkou lidových hrázděných a roubených domů i tzv. podstávkovými domy. Z obce vede síť značených turistických cest. My se vydáme po trase červené turistické značky souběžné s NS Jetřichovické stěny. Před lesem po pravé straně nelze přehlédnout objekt bývalé Masarykovy dětské ozdravovny.

Při výstupu na Mariinu skálu (428 m n. m.) jsme svědky přirozené obnovy lesa po týden trvajícím požáru na Havraním vrchu (vpravo), který vypukl 22. 7. 2006. Závěrečný výstup na Mariinu skálu je veden průchody mezi skalami po vytesaných a dřevěných schodech opatřených zábradlím. Na samotném vrcholku skály stojí dřevěný altán. V 19. století ho zde nechal postavit tehdejší majitel panství z rodu Kinských – Ferdinand Bonaventura jako protipožární stanici. Paradoxem je, že původní altán shořel v důsledku již zmíněného ničivého ohně v roce 2006 a byl nahrazen současnou kopií. Skála se nazývá po Bonaventurově ženě Marii. Z vyhlídky na Mariině skále jsou za dobrého počasí úchvatné pohledy na pod námi se rozprostírající obec Jetřichovice, České středohoří, Lužické hory (obec Jedlová), Růžový vrch, sousední vyhlídky (Vilemínina stěna, Rudolfův kámen) a Havraní skálu i daleko do Saského Švýcarska v Německu.

Náš výlet pokračuje stále po červené turistické značce směrem k Vilemínině stěně. Cestou se můžeme zastavit pod mohutným skalním převisem a posedět na lavičce. Název místa Balzerův tábor je odvozen od Balzers Lager (tokaniště). Převis sloužil lidem jako úkryt za třicetileté války i byl zázemím pro lesní personál, jež v lese zjišťoval počty tokajících tetřevů.

Zanedlouho z rozcestí odbočíme na Vilemíninu stěnu (439 m n. m.) Po cca 200 metrech se již kocháme panoramatickými výhledy, které jsou podobné jako z Mariiny skály, i když zase z jiné perspektivy. Pěkně je odtud vidět například Růžový vrch. Vilemínina stěna byla pojmenována po kněžně Vilhelmině Kinské.

Po stejném turistickém značení dorazíme na rozcestí Purkartický les. Název této části lesa se upomíná na existenci samoty Purkartice, jež údajně zanikla během třicetileté války. Lidé se zde živili dolováním železné rudy, pálením uhlí a výrobou dehtu. K výrobě dřevěného uhlí sloužily tzv. milíře, zbytek jednoho tu můžeme vidět na vlastní oči.

Po chvíli chůze již stojíme na rozcestí Rudolfův kámen pod stejnojmennou skalní vyhlídkou označovanou též Ostroh (484 m n. m.). Výstup na ni je poněkud krkolomnější, ale nebojácné a šikovné děti to jistě zvládnou! Na vrcholu se vypíná dřevěný altán s okenicemi, který je dobrou skrýší před nepřízní počasí i příhodným odpočinkovým místem. Skála se původně nazývala Vysoký kámen, po zdolání vrcholu knížetem Rudolfem Kinským v roce 1824 byla přejmenována na Rudolfův kámen. Ze skály je kruhový výhled na národní park České Švýcarsko.

Po opuštění vrcholu Rudolfova kamene dále pokračujeme stále po červené turistické značce. Zanedlouho se napojíme na šotolinovou cestu, po níž sestoupíme na rozcestí Pohovka, kde se skutečně jedna ve dřevě vyřezaná pohovka nachází. Rodiny s mladšími dětmi mohou po zelené turistické značce sejít zpět do Jetřichovic a uzavřít tak 6 kilometrů dlouhý okruh.

Zdatnější turisté pokračují v delším okruhu (9 km) po červené turistické značce. Cestou se naskýtají pohledy na všechny tři skalní vyhlídky, které jsme navštívili. Obklopují nás zajímavé skalní útvary. Po necelých dvou kilometrech začneme postupně klesat. V těchto místech jsou k vidění obzvlášť grandiózní skaliska. Na rozcestí Skalní kaple KNY se napojíme na modrou turistickou značku, po níž se navrátíme do Jetřichovic. 70 metrů od rozcestí (už na trase modré značky) se nalézá výklenková kaple Posledního soudu.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/ceskosaske-svycarsko/2106-okruh-pres-3-unikatni-vyhlidky-u-jetrichovic-v-ceskem-svycarsku