Výlety s dětmi

Výlet na památnou horu Říp

Výlety s dětmi

Výlet na památnou horu Říp

Výlet na památnou horu Říp
  • Trasa výletu: 2 varianty tras; 1. bez kočárku - autobusem z obce Ctiněves do obce Krabčice-Rovné, poté přes horu Říp zpět do Ctiněvsi; 2. s kočárkem - z obce Krabčice-Rovné na Říp a zpět
  • Celková délka trasy: bez kočárku 6 km; s kočárkem 4 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ano (z obce Krabčice-Rovné na Říp)
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: zčásti pro odrážedla (z obce Krabčice-Rovné na Říp)

Popis

V tomto pěším výletu se vydáme na pro Čechy odedávna posvátnou horu Říp, jež skýtá krásný výhled na Polabskou nížinu a České středohoří. I když na samotném vrcholku Řípu brání výhledu vzrostlé stromy, pěkné rozhledy do krajiny nám poskytnou celkem čtyři vyhlídky nalézající se na okrajích plochého vrcholu, které budou naším výletním cílem.

Možností a kombinací, jak se dopravit k hoře Říp, i přístupových cest na tento památný kopec, je více. My jsme se rozhodli pro přechod přes vrchol Řípu z Krabčic-Rovného do Ctiněvsi, přičemž jsme využili naše auto a zčásti i autobusové spojení.

Ale začneme hezky popořádku…

Popis trasy výletu bez kočárku

V obci Ctiněves necháme automobil. Lze jej zaparkovat na náměstíčku, hned u autobusové zastávky. Autobus nás zaveze do části obce Krabčice-Rovného, od zastávky autobusu nás čeká nepříliš záživný průchod obcí po červené turistické značce. Během cesty se k nám připojí modrá turistická značka, která nás doprovází až na rozcestí pod vrcholem Řípu, kde i končí. Nám postačí si zapamatovat, že po celý výlet se budeme držet červené turistické značky.

Ke zdolání vrcholu jsme si vybrali přístupovou cestu ze severovýchodu, která je ze všech variant nejméně fyzicky náročná. U hlavního parkoviště pod Řípem se napojíme na asfaltovou cestu, která je určena pouze pro pěší a turisté ji volí nejčastěji. Krásnou lipovou alejí začneme pozvolna stoupat až k úpatí kopce, kde začíná les. Tady již máme před sebou asi kilometrové prudší stoupání, chvilku po kamenité, poté po betonové cestě.

Při výšlapu (asi 300 metrů před vrcholem) narazíme na Mělnickou vyhlídku. Před námi jsou v popředí vidět obce Sovice, Štětí, Krabčice, Rovné, Libkovice, Kostomlaty a Horní Počáply s výraznou konturou elektrárny. Vpravo od elektrárny se na horizontu rozprostírá město Mělník, podle něhož dostala vyhlídka svůj název. Vlevo od Mělníka za dobré viditelnosti dohlédneme i na vrch Kozákov. Odtud směrem doleva je v dáli možné spatřit vrchol Vrátenské hory, siluetu Bezdězu se dvěma vrcholy, za výborných podmínek též špičatý vrchol Ještědu, dále pak vrch Vlhošť a příkrý Ronov.

Pokračujeme vzhůru na rozcestí Říp vrchol, u něhož se nachází výletní restaurace s venkovním posezením, kde se můžeme posilnit. Asi 100 metrů nad rozcestím na vrcholovém místě hory Říp stojí románská rotunda sv. Jiří, kterou si lze zevnitř prohlédnout od dubna do října.

Za rotundou vede po pěšině vrcholové značení na Roudnickou vyhlídku, která nabízí pohled na polabské město Roudnici nad Labem omezený zčásti stromy. Odtud po pěšině dojdeme na vyhlídku Českého středohoří, ze které můžeme vidět například hrad Hazmburk, dominantu Českého středohoří.

Vrátíme se zpět na rozcestí Říp vrchol a stále po červené turistické značce (souběžně se žlutou) sejdeme níže na Pražskou vyhlídku, která otevírá rozhledy jižním směrem ku Praze. Odtud skalnatým terénem a poté po prudší lesní cestě sestoupíme na rozcestí Jižně Řípu, kde se žlutá s červenou turistickou značkou rozchází. Odtud po červené jdeme již příjemnou procházkou okrajem lesa po úpatí kopce. Po chvíli zabočíme doprava a opouštíme les. Po polní cestě a posléze ulicemi obce Ctiněves se dostaneme až na místo, kde máme zaparkovaný vůz.

Tato okružní trasa není vhodná pro jízdu s kočárkem.

Trasa pro kočárky

Pro rodiny s kočárkem je nejschůdnější variantou nechat vůz na placeném parkovišti v Rovném a na Říp vystoupat ze severovýchodní strany. Zpět je nutné se vrátit po stejné trase. Přístupovou cestu na Roudnickou vyhlídku a vyhlídku Českého středohoří s kočárkem nedoporučujeme. Na Mělnickou vyhlídku natrefíme při výstupu hned u cesty, na Pražskou vyhlídku je možné z vrcholu Řípu sejít i s kočárkem. Jen pozor na malá dítka, vyhlídky nejsou zabezpečeny zábradlím!

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/2092-vylet-na-pamatnou-horu-rip