Výlety s dětmi

Prohlídka východočeských měst Litomyšl, Pardubice a areálu Kuks pro školy

Výlety s dětmi

Prohlídka východočeských měst Litomyšl, Pardubice a areálu Kuks pro školy

Prohlídka východočeských měst Litomyšl, Pardubice a areálu Kuks pro školy
  • Druh zábavy: procházka východočeskými městy za účelem poznávání uměleckých slohů
  • Doporučený věk dětí: 7+
  • Adresa: Litomyšl, Pardubice, Kuks, Česká republika

Popis

Představujeme Vám prohlídkový program pro děti „Umění na dotek“.

Procházka východočeskými městy Litomyšl, Pardubice a areálem Kuks je přizpůsobena věku a trpělivosti dětí. Podle přání pedagoga je možné procházku zaměřit na určité umělecké období – na gotiku, na renesanci, na baroko nebo na 19. století. Procházku doplní úkoly na pracovním listě – děti by ve dvojicích měly být vybaveny podložkou na psaní a tužkou. Po prohlídce města by měly být děti obohaceny novým poznáním tak, aby kdekoliv jinde dokázaly poznat a určit zmíněné umělecké slohy.

Cena takové procházky činí 30 až 40 Kč za jednoho žáka – po domluvě, podle počtu dětí ve skupině.

Východočeskými městy a areálem Kuks provází paní Helena Slepičková, která mimo to nabízí též prohlídku středočeského města Kutná Hora.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/2027-prohlidka-vychodoceskych-mest-litomysl-pardubice-a-arealu-kuks-pro-skoly