Výlety s dětmi

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče

Výlety s dětmi

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce z Úholiček u Prahy přes skalní vyhlídky
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: rovinatý až kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Na tomto výletu projdeme naučnou stezku „Rozhlédni se, člověče“ v dolním Povltaví, která seznamuje se zdejší lokalitou. V rámci okružní NS vystoupáme na vrchy Řivnáč (292 m) a Stříbrník (311 m), které nám poskytnou výhledy do údolí řeky Vltavy. Děti na trase jistě ocení obří houpačky nebo lanové hřiště. Naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ vede po lesních a polních cestách, které nejsou vhodné pro jízdu s kočárkem. NS není označena turistickými značkami, k určení směru cesty slouží dřevěné ukazatele. Tuto stezku bychom rádi doporučili všem milovníkům přírodních pozoruhodností a hlavně výhledů. 

Obec Úholičky => vrch Řivnáč

Okružní naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ vede po levém břehu Vltavy a začíná na návsi u hospody v Úholičkách. U autobusové zastávky tu objevíme dětské hřiště. Ukazatelé nás dovedou na lanové hřiště Švestkovna.

Úholičská trasa pokračuje višňovkou a polní cestou na bezejmenné rozcestí mezi poli. Stále rovně po polní cestě a okrajem lesa dorazíme do třešňové aleje a na rozcestí Řivnáč - hradiště se dáme doleva na skalní vyhlídku na vrchu Řivnáč (292 m). Vrchol nabízí výhled na řeku Vltavu směrem do Prahy i Kralup nebo na rokli Vlčí jáma. Můžeme odtud sledovat vlaky projíždějící dole v údolí. Vrch Řivnáč je proslulý archeologickými nálezy z doby kamenné a bronzové prováděnými roztockým lékařem Čeňkem Rýznerem v letech 1881 - 83.

Vrch Řivnáč  => vrch a vyhlídka Stříbrník

Vrátíme se na rozcestí mezi poli a po směrovkách dojdeme na vrch Stříbrník (311 m). Díky vzrostlým stromům není odsud dobře vidět do okolí, dohlédneme pouze na obrovský kopec – revitalizované skládky komunálního odpadu. Lepší podívanou nabízí vyhlídka Stříbrník nalézající se asi 150 metrů pod vrcholem Stříbrník, z níž máme krásný pohled na zákrutu Vltavy a obec Řež.

Vrch Stříbrník  => obec Podmoráň  => Podmoráňská vyhlídka

Poté klesáme úbočím Stříbrníku, v závěru více strmě, až na vlakové nádraží v Podmoráni. Odtud zprvu obydlenou částí, posléze lesem stoupáme kolem lomů k dalšímu zastavení stezky. Tady si vpravo všimneme odbočky na Podmoráňskou vyhlídku (bez ukazatele), která se vypíná nad dolní budovou vodárny a poskytuje krásný pohled do údolí řeky Vltavy a na obec Řež na protilehlém břehu.

Místo Sedliště  => Na Krakově  => obec Úholičky

Po návratu k ceduli "Podmoráň - lomy" následuje zastavení „V Sedlišti“, jež se nalézá v údolí koryta potoka, kam sestoupáme za pomoci připevněných lan. Po překrocení potůčku a vystoupání na protější svah pokračujeme téměř po vrstevnici přes zastavení „U Dubu“ (s památným stromem) a zastavení „Přírodní divadlo Na Krakově“ (na místě bývalého divadla, nyní obří houpačky se skluzavkou). Do Úholiček je to z kopce dolů už jenom kousek.

 

Využití přívozu přes řeku Vltavu

Středočeši či Pražané, kteří bydlí na pravém břehu Vltavy, mohou nechat auto v obci Řež a využít přepravu na druhý břeh řeky pomocí přívozu. V provozu je od dubna do konce října (viz www.privoz-uholicky.cz). Okružní trasu NS Rozhlédni se, člověče pak zahájí od zastavení číslo 4. Pro některé mladší děti určitě bude plavba přívozem novou zkušeností.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/1981-naucna-stezka-rozhledni-se-clovece-v-povltavi