Výlety s dětmi

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče v dolním Povltaví

Výlety s dětmi

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče v dolním Povltaví

Naučná stezka Rozhlédni se, člověče v dolním Povltaví
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce z Úholiček u Prahy přes skalní vyhlídky
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: rovinatý až kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

V tomto výletu projdeme naučnou stezku „Rozhlédni se, člověče“, která seznamuje se zdejší lokalitou. V rámci okružní NS vystoupáme na vrchy Řivnáč (292 m) a Stříbrník (311 m), které nám poskytnou výhledy do údolí řeky Vltavy. Děti na trase jistě ocení obří houpačky nebo lanové hřiště. Naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ vede po lesních a polních cestách, které nejsou vhodné pro jízdu s kočárkem. Na začátku a konci stezky je místy dost příkrý terén.

NS není označena turistickými značkami, k určení směru cesty slouží dřevěné ukazatele, které jsme na některých místech postrádali. Při důkladnějším čtení informačních tabulí, bychom se mohli zorientovat lépe. I přes nedostatky značení bychom tuto stezku rádi doporučili všem milovníkům přírodních pozoruhodností a hlavně výhledů. A také bychom jí chtěli věnovat několik řádků, protože doposud nebyla tolik uveřejňovaná. Vzhledem k převýšení a charakteru terénu je trasa vhodná spíše pro větší školní děti a jen pro malé zdatné turisty.

Popis trasy výletu

Okružní naučná stezka „Rozhlédni se, člověče“ vede po levém břehu Vltavy a začíná na návsi u hospody v Úholičkách. U autobusové zastávky tu objevíme dětské hřiště. Ukazatele nás dovedou na lanové hřiště Švestkovna. Úholičská trasa pokračuje višňovkou, březovým hájem a polní cestou na rozcestí Stříbrník. Stále rovně po polní cestě a okrajem lesa dorazíme do třešňové aleje (1 km) a dáme se doleva (bohužel bez vedení ukazatelem) na skalní vyhlídku na vrchu Řivnáči (292 m). Vrchol nabízí výhled na řeku Vltavu směrem do Prahy i Kralup nebo na rokli „Vlčí jáma“. Můžeme odtud sledovat vlaky projíždějící dole v údolí. Vrch Řivnáč je proslulý archeologickými nálezy z doby kamenné a bronzové prováděnými roztockým lékařem Čeňkem Rýznerem v letech 1881 – 83.

Sice se uvádí, že se lesem po hřebeni dá pokračovat na vrch Stříbrník, ale námi nalezená jediná vyšlapaná pěšina cca v půli cesty zpět k rozcestí Stříbrník nebyla nijak označena. Pro jistotu jsme zvolili návrat na rozcestí Stříbrník a po směrovkách došli na vrch Stříbrník (311 m). Díky vzrostlým stromům není odsud dobře vidět, dohlédneme pouze na obrovský kopec – revitalizované skládky komunálního odpadu. Lepší podívanou nabízí vyhlídka Stříbrník nalézající se asi 150 metrů pod vrcholem Stříbrník, z níž máme krásný pohled na zákrutu Vltavy a obec Řež.

Poté klesáme úbočím, v závěru více strmě, až na nádraží v Podmoráni. Odtud zprvu obydlenou částí, posléze lesem stoupáme k dalšímu zastavení u podmoráňských lomů. Za nimi je vpravo méně nápadná odbočka na Podmoráňskou vyhlídku (opět bez ukazatele), která se vypíná nad dolní budovou vodárny. Následuje zastavení „V Sedlišti“, rozcestí „U dubů“ a zastavení „Přírodní divadlo Na Krakově“, kde na místě bývalého divadla byly vybudovány obří houpačky se skluzavkou. Do centra Úholiček je to už jen pár set metrů a okružní trasa se tu uzavírá.

Využití přívozu přes řeku Vltavu

Středočeši či Pražané, kteří bydlí na pravém břehu Vltavy, mohou nechat auto v obci Řež a využít přepravu na druhý břeh řeky pomocí přívozu. V provozu je od března do konce října (viz www.privoz-uholicky.cz) Okružní trasu NS Rozhlédni se, člověče pak zahájí od zastavení číslo 4. Pro některé mladší děti určitě bude plavba přívozem novou zkušeností.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/1981-naucna-stezka-rozhledni-se-clovece-v-povltavi