Výlety s dětmi

Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku

Výlety s dětmi

Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku

Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce v okolí Přerova
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Předmostí u Přerova je známé archeologickými nálezy z období pravěku i středověku. Naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku nás seznámí s dobou pravěkých lovců mamutů i s novější historií Předmostí – od 15. století až po současnost.

Naučná stezka je dlouhá 8,2 kilometrů a má celkem 9 stanovišť. Začíná v blízkosti hřbitova u plastiky zvané „Sonda do pravěku“. Vedle sochy si všimneme informačního centra. Zaměstnanec IC nás dovede do Památníku lovců mamutů, kde jsou k vidění pozůstatky kostí pravěkých zvířat. Poté pokračujeme k tzv. bludnému balvanu, který je pozůstatkem tehdy krajině dominující vápencové homole – Skalky. Nalézá se tu dětské hřiště s motivy pravěkého osídlení. Z panelového sídliště vedeni „pravěkými stopami“ na asfaltu vystoupáme na kopec zvaný Hradisko, jenž kdysi vyčníval z krajiny výrazněji než Skalka a značný kus se z něj také oproti Skalce zachoval. Místo proslulo nálezem nástrojů člověka Homo neanderthalensis. Opustíme vrch Hradisko a od zastavení „U sv. Vojtěcha“ se vydáme po trase „školní stezky“ tzv. školní alejkou, kolem božích muk a tzv. „školního amfiteátru“.

Stoupáme podél vinic úbočím Čekyňského kopce se starými ovocnými sady, jež patří mezi nejohroženější biotopy střední Evropy. Na samotném návrší se nachází Památník ovocnému stromoví z roku 1939. Prohlédneme si tu také zábavné školní pomůcky, například k výuce přírodopisu, zeměpisu či matematiky.

Dalším stanovištěm je Přerovská rokle – areál motokrosového a autokrosového sportu. Odbočíme doprava na silnici vedoucí do Přerova a sejdeme asi 300 metrů, kde za levou krajnicí stojí socha mladého mamuta Toma. Odtud se vrátíme stejnou cestou po silnici zpět na kopec (křižovatku cest). Za pěkného počasí je možné z těchto míst dohlédnout až na Svatý Kopeček v Olomouci. Zabočíme doprava na polní cestu. Po 200 metrech musíme být pozorní, abychom nepřehlédli odbočku vpravo. Stále po polničce dorazíme k přírodní památce Na Popovickém kopci s teplomilnou stepní květenou. Tady se nám naskýtá krásný pohled na Přerov a jeho okolí. Klesáme do Přerova. Poslední pozoruhodností naučné stezky „Předmostím až do pravěku“ je Školní muzeum v Předmostí. V novější budově ZŠ J. A. Komenského je umístěna expozice Malého školního muzea lovců mamutů, která se snaží žákům i veřejnosti přiblížit nejstarší historii regionu. Vstup do školního muzea zajišťuje IC. Zájemci o prohlídku se sejdou ve smluvenou hodinu v IC a příslušný pracovník je do muzea doprovodí.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/hana/1970-naucna-vlastivedna-stezka-predmostim-az-do-praveku