Výlety s dětmi

NPR Soos - naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm

Výlety s dětmi

NPR Soos - naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm

NPR Soos - naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce Soos
  • Celková délka trasy: 2 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: ano
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano

Popis

Nedaleko Františkových Lázní se nalézá unikátní národní přírodní rezervace Soos vyhlášená v roce 1967. Představuje soustavu rašelinišť, slatinišť, rybníků, mokřadů a množství minerálních pramenů. Prochází tudy naučná stezka Soos.

Naučná stezka Soos je dlouhá 1,2 km, celý okruh s návratem na parkoviště měří 2 km. Má 9 zastavení, je bezbariérově upravena, vede po povalovém chodníku a z menší části po asfaltové silničce. Parkoviště je hned u vstupu do NPR Soos (zpřístupněné veřejnosti). Ze železniční zastávky Nový Drahov je to 200 metrů.

NPR Soos je mimořádnou geologickou lokalitou. Velký význam má však i z hlediska botanického a zoologického. Žije tu spousta vodních ptáků a obojživelníků. Rostou zde mokřadní a slanomilné rostliny (tzv. halofyty), které se běžně vyskytují na mořských březích nebo vzácných slaniscích.

 

Dávná historie Soosu

Z třetihorní příkopové propadliny neodtékala voda a na místě se vytvořilo jezero. Střední část jezera byla zanesena křemičitým pískem. Na konci čtvrtohor se tu začala usazovat rašelina a slatina. Z podloží pronikaly do jezera minerální prameny. Na dně jezera s vysokým obsahem minerálních solí se usazovaly křemičité schránky po odumřelých řasách - rozsivkách a vznikla tak vrstva nerostu – křemeliny (křemelinový štít). V 19. století byla okolní rašelina a slatina (rašelina obohacená o minerální soli) ve velkém množství vytěžena. Jezero již ustoupilo, a proto jej při návštěvě NPR Soos nespatříme, budeme se vlastně pohybovat po jeho dně.

 

Popis naučné stezky Soos

Naučná stezka Soos vede po dně zaniklého slaného (minerálního) jezera. Při jejím procházení dojdeme k Císařskému prameni.

Po obnaženém křemelinovém štítu dorazíme k tzv. mofetám, což jsou nepravé bahenní sopky. Jedná se o kráterovité otvory, které vznikají pronikáním oxidu uhličitého na povrch zemský. Ten se uvolňuje z hloubky několika kilometrů chladnutím žuly, vytlačí část povrchové vody, uvede ji do varu a dochází k zajímavému přírodnímu úkazu v podobě bublající vody. Pokud nastane suché období a dojde k poklesu spodních vod, tak lze pozorovat z otvoru pouze vystupující čistý plyn za doprovodu syčení.

Pokračujeme podél slanisek, která jsou ukázkou zvláštního typu mokřadu s vysokým obsahem soli v půdě a vodě. Roste tu slanomilná vegetace (tzv. halofyty).

Napojíme se na asfaltovou silničku vedoucí podél Muzeální úzkorozchodné železnice Kateřina a okolo minerálního pramene Věra, kde si přečteme poslední informační tabuli naučné stezky s číslem 9. Po chvíli se asfaltka stáčí doleva a my se vrátíme k výchozímu místu na parkoviště, kde uzavíráme okruh.

 

Další zajímavosti V NPR Soos

Ve vstupních prostorách do NPR Soos s naučnou stezkou se nalézá geopark, stanice pro záchranu živočichůmuzeum s expozicemi věnovanými dějinám Země, přírodě Chebska a Soosu, kde jsou kromě jiného vystaveny modely prehistorických dinosaurů a vycpaných ptáků.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/karlovarsko/1958-npr-soos-naucna-stezka-raselinistem-a-slatinistem