Výlety s dětmi

Cyklistický výlet u Loučeně

Výlety s dětmi

Cyklistický výlet u Loučeně

Cyklistický výlet u Loučeně
  • Trasa výletu: okruh z Lipníka přes Struhy, Čachovice, Loučeň, Jabkenice, Kosořice, Luštěnice
  • Celková délka cyklotrasy: 33 km
  • Terén: rovinatý, zčásti mírně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: pouze úsek Lipník - Loučeň

Popis

Trasa tohoto cyklistického okruhu je převážně v rovinatém terénu. Díky délce 33 km a některým hůře sjízdným místům je výlet vhodný spíše pro školní děti. Některé úseky vedou po vedlejších silnicích s malým provozem, většina po cyklostezkách, polních a lesních cestách. První část trasy z Lipníka do Loučeně je možné absolvovat i s cyklovozíkem, kde se jede pouze po asfaltových a zpevněných cestách. Druhá část pro cyklovozíky není vhodná kvůli místy horšímu terénu.

Trasa výletu

Jako počáteční bod výletu jsme zvolili obec Lipník, vzdálenou 5 kilometrů východně od Benátek nad Jizerou. Zaparkujeme na severozápadním okraji obce, odkud vyrazíme z mírného kopce po asfaltové cestě. Hned na první odbočce (200 metrů od okraje obce) zabočíme prudce doprava a po asfaltové cyklostezce objedeme Lipník ze severní strany. Na následující křižovatce v údolíčku odbočíme doleva a po cyklostezce pokračujeme do obce Struhy, tam se napojíme na silnici.

Na křižovatce v centru Struh se dáme doprava a po silnici směřujeme do Čachovic (značená cyklotrasa 0038). V Čachovicích na náměstíčku zabočíme doleva, podjedeme železniční most a přejedeme lávku přes potok Vlkava.

Dostaneme se na úzkou pěšinu mezi Vlkavským rybníkem (vlevo) a potokem (vpravo). Po asi 200 metrech zabočíme doleva na asfaltku protínající Vlkavský rybník. Jedná se o začátek cyklostezky Taxis. Přibližně 5 km dlouhá cyklostezka spojující Čachovice a Patřín vede převážně lesem a z větší části po asfaltové cestě. Dvakrát je nutné přejet silnici.

Z Patřína do sousední Loučeně pokračujeme po silnici. V Loučeni se nalézá zámek a labyrintárium. Od zámku jedeme lesní cestou po červené turistické značce kolem Loučeňské myslivny, památníku Helma a studánky Boží Voda, dále Jabkenickou oborou do Jabkenic.

V Jabkenicích u Památníku Bedřicha Smetany - budovy bývalé Jabkenické myslivny, se napojíme na cyklotrasu 8147. V myslivně od roku 1875 působil jako nadlesní Smetanův zeť. Bedřich Smetana u rodiny své dcery Žofie Schwarzové strávil poslední roky života a právě tomuto období je věnována i expozice muzea. V centru obce stojí k povšimnutí dřevěná zvonice zřejmě z 15. století včleněná do obvodové zdi gotického kostela Narození Panny Marie.

Cyklotrasa 8147 se kousek za kostelem stáčí doleva na polní cestu do Kosořic. Necelý kilometr před Kosořicemi se cyklotrasa napojí na silnici, v centru obce zatáčí doleva a po opuštění obce doprava na nekvalitní zarostlou polní cestu vedoucí do Luštěnic.

Stále vedeni cyklistickým značením projedeme Luštěnice a po již lepších polních cestách se vracíme do Struh, kde navážeme na cyklostezku, na níž jsme výlet zahájili.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/okoli-prahy/1893-cyklisticky-okruh-lipnik-loucen-jabkenice-lustenice