Výlety s dětmi

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves, k Podleskému mlýnu a druhému největšímu rybníku Prahy

Výlety s dětmi

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves, k Podleskému mlýnu a druhému největšímu rybníku Prahy

Naučná stezka Dubeč – Uhříněves, k Podleskému mlýnu a druhému největšímu rybníku Prahy
  • Trasa výletu: z pražské části Dubeč přes Dubeček do Uhříněvsi, možnost návratu MHD
  • Celková délka trasy: 12 km (návrat stejnou cestou), 6 km (zpáteční cesta s pomocí MHD)
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Fyzicky nenáročná naučná stezka Dubeč - Uhříněves začíná v historickém centru městské části Prahy 9 - Dubči a je dlouhá 5,5 kilometrů. Převážně vede přírodním terén, jen z malé části po asfaltu, lze ji projet za sucha se sportovním kočárkem. NS se zaměřuje na přírodovědu a historii této lokality.

Dubeč - Panská zahrada, rybník V Rohožníku a lomy

První zastavení se nalézá u areálu bývalého knížecího dvora v Dubči. Prohlédnout si tu můžeme opravený barokní špýchar a zbytky renesanční tvrze. Za nimi se rozprostírá za podpory Evropské unie obnovená Panská zahrada, která slouží jako odpočinková zóna či místo k pořádání příležitostných akcí. V Dubči nás NS dále provede podél lomu a rybníku V Rohožníku. Procházka pokračuje přírodní památkou Rohožník, kde za zastavením číslo 6 je možné vyjít ke křemencovému lomu. Těžba kamene v lomech v této oblasti byla ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století přerušena z důvodů významných archeologických nálezů. Pokud vystoupáme nad lom, otevře se nám výhled na Dubeček, který je součástí Dubče.

K Podleskému mlýnu a rybníku za jeleny a koni

Poté naše kroky kopírují tok Říčanky až k Podleskému mlýnu a Podleskému rybníku. V nově zrekonstruovaném areálu Podleského mlýna uvidíme v oborách jeleny a koně. Podlesný rybník (zvaný též rybník Podlesák) je považován za druhý největší rybník v Praze. U jeho hráze se zachovaly staré duby se stářím převyšujícím 300 let.Po přejití hráze pod vedením modré turistické značky kráčíme podél západního okraje rybníku.

Obora v Uhříněvsi

Po chvíli turistické značení odbočuje na asfaltovou silničku směřující do přírodní památky Obora v Uhříněvsi. S kočárkem je možné se za hrází napojit na asfaltovou cestu již dříve a vyhnout se tak úzké cestičce podél rybníka. Západním okrajem uhříněvské obory dorazíme k židovskému hřbitovu. Naši pochůzku ukončíme v Uhříněvsi na autobusové zastávce Picassova nebo na vlakovém nádraží Uhříněves a ke zpáteční cestě můžeme využít spojení MHD.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/praha/1864-naucna-stezka-dubec-uhrineves