Výlety s dětmi

Výlet z Holštejna k jeskyním a zřícenině hradu Holštejn

Výlety s dětmi

Výlet z Holštejna k jeskyním a zřícenině hradu Holštejn

Výlet z Holštejna k jeskyním a zřícenině hradu Holštejn
  • Trasa výletu: z Holštejna k jeskyni Hladomorna, zřícenině hradu Holštejn, jeskyním Nová Rasovna, Stará Rasovna, Piková dáma, Wenkelovu závrtu a jeskyni Spirálka
  • Celková délka trasy: 3 km
  • Terén: rovinatý, zčásti kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

K jeskyni Hladomorna (Lidomorna)

Výlet zahájíme v obci Holštejn, kde se napojíme na červenou turistickou značku, jež nás zavede k pozoruhodné skalní věži Lidomorna, v jejíž útrobách se ukrývá stejnojmenná jeskyně, která se říká také Hladomorna. Jeskyně byla součástí hradu Holštejna, s kterým byla propojena chodbou a sloužila jako vězení, z čehož pramení i její současný název. Rozhodně stojí za to si vzít s sebou baterku a podívat se dovnitř. Jen opatrně, v jeskyni je vlhko a místy to klouže!

Zřícenina hradu Holštejn, jeskyně Nová a Stará Rasovna

Od jeskyně Hladomorna pokračujeme k rozcestí Holštejn – zříc., odb., nad nímž se na vápencové skále vypínají skromné zbytky hradu. Do dnešních dnů se dochovaly pozůstatky zdiva i terénní nerovnosti. Je odtud pěkný pohled na obec Holštejn. Klesneme dolů do údolí a zanedlouho dojdeme k jeskyni Nová Rasovna u pontonového mostu silnice mezi Holštejnem a Ostrovem u Macochy. Zde dochází k propadání potoka Bílá voda, který mizí do podzemí při normálním stavu vodní hladiny. Bohužel jsme tu byli v parném létě (r. 2015), kdy byl nedostatek vody a ta stačila proniknout do hlubin trhlinami ve skále ještě před samotným propadáním. V době jarního tání nebo v deštivém létě je propadání znatelnější.

V případě povodní, při nichž ponor Nové Rasovny nepojme tak velké množství vody, dochází k propadání Bílé vody i níže v jeskyni Stará Rasovna, ke které nás na rozcestí Stará Rasovna – odb. nasměruje ukazatel. Během výzkumů bylo zjištěno, že Starou Rasovnu tvoří soustava chodeb a jeskyní.

Jeskyně Piková dáma, Wankelův závrt a jeskyně Spirálka

Budeme-li pokračovat dále, můžeme se podívat k obručovému otvoru v zemi do nepřístupné jeskyně Piková dáma, Wankelovu závrtu představujícímu propad země z dubna 1855 a následně k dalšímu podzemnímu vchodu s poklopem do nepřístupné jeskyně Spirálka. Tady naši procházku ukončíme. Dále cesta vede lesem, kde již žádnou turistickou zajímavost neshledáme, a vyúsťuje na silnici. Navracíme se stejnou cestou zpět do Holštejna.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/moravsky-kras/1839-vylet-z-holstejna-k-jeskynim-a-zricenine-hradu-holstejn