Výlety s dětmi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi

Výlety s dětmi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi
  • Trasa výletu: okruh naučnou stezkou Chlum z Nepřevázky přes Chloumek
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: mírně až středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Naučná stezka Chlum prochází nejhodnotnější částí stejnojmenného přírodního parku na Mladoboleslavsku. Přírodní park Chlum byl vyhlášen v roce 2000 a byl zařazen do evropsky významných oblastí Natura 2000. Rozkládá se na téměř celém území Chloumeckého hřbetu, který pokrývají listnaté lesy a luka. Vyskytují se tu ohrožené druhy rostlin.

NS Chlum u Mladé Boleslavi seznamuje s přírodou a archeologickými nálezy této lokality. Má celkem 10 informačních tabulí. U každého zastavení na základě otázkového kvízu odkrýváme jedno písmeno, které je součástí tajenky, jejíž správnost si můžeme zkontrolovat na poslední tabuli s číslem 10. Stezka je doplněna o interaktivní prvky pro děti. Bohužel, po tak krátké době od otevření stezky některé prvky zcela chybí. Zda za to mohou přírodní vlivy nebo lidský faktor, netuším, ale určitě je to velká škoda.

Trasa NS Chlum vede převážně přírodním zpevněným terénem a z menší části i po asfaltové cestě. Tento pěší okruh mohou za sucha absolvovat i zdatnější rodiče s terénním kočárkem, kteří se nezaleknou občasného tlačení do kopce. V první části výletu se musí více stoupat. Od zastavení č. 2, u bývalého hradiště Hrádek před obcí Chloumek máme to nejhorší převýšení za sebou a odtud jdeme už téměř po rovině, později i z kopce. Jen místy nás ještě čekají kratší stoupání.

 

Popis trasy výletu

Auto zaparkujeme v obci Nepřevázka, která leží cca 5 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. U hotelu Na statku si děti mohou zaskotačit na hřišti buď na začátku, nebo v samotném závěru okružního výletu. Nejprve projdeme pod vedením značky naučné stezky východní částí obce a za ní loukami vystoupáme na rozcestí Na Hrádku – vyhl., odkud se nám naskýtá pohled na Polabí. Kukátkem si zblízka prohlédneme 5 kilometrů vzdálený novorenesanční zámek Stránov.

Ke značce naučné stezky se odsud přidá červená turistická značka a pokračujeme vzhůru na archeologicky i historicky významnou náhorní plošinu, kde se před jedním tisícem let nalézalo hradiště Slovanů. Najdeme tu i pozůstatky středověké tvrze pánů z Chlumu, v písemnostech doložené jako „Hrádek“. Jedná se o dochovaný systém příkopů a valů. Místní název Na Hrádku je používán dodnes, poloha bývalého hradiště je označována též názvem Chlum nebo Chloumek. Existenci tvrze či hradu dokládají i zdejší archeologické nálezy. Místo je spjato s událostí, kdy se tu v myslivně při pobytu u svého bratra v roce 1859 seznámil se svojí budoucí manželkou známý hudební skladatel Bedřich Smetana. Značení vrcholové cesty směřuje na vyhlídku, která však díky vzrostlým stromům neposkytuje žádný výhled. Na cestě stojí k povšimnutí pěkná třešňová alej.

NS Chlum nás dále zavede do nedaleké obce Chloumek. Tam si na návsi mohou děti pohrát na hřišti. Za obcí stezka kopíruje okraj teplomilných doubrav a dovede nás na louku. Na výběžku vyvýšené plošiny se rozprostírá hliněný val, který je pozůstatkem slovanského hradiště „ Švédské šance“. Název hradiště souvisí s třicetiletou válkou, kdy při obléhání Mladé Boleslavi Švédy do lesů i do „Staré šance“ prchali lidé.

Odedávna byly ve zdejší oblasti vyorávány různé předměty. Nejznámějším nálezem je soška hliněného berana, jejíž podoba byla vytesána do kamene u zastavení číslo 6 u bývalého hradiště Švédské šance. Archeologické průzkumy v této lokalitě dokládají osídlení od mladší doby kamenné až po usazení Slovanů v 9. a 10. století v době raného středověku. Je pravděpodobné, že hradiště Švédské šance a hradiště Hrádek svého času tvořily jeden celek.

Nad údolím Pilničky vstoupíme opět do lesa a klesáme k dolnímu okraji lesa, kde se napojíme na cyklostezku, kterou se vracíme do výchozího bodu výletu, obce Nepřevázka. Kousek před obcí je poslední informační tabule NS Chlum s číslem 10.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/cesky-raj/1821-naucna-stezka-a-prirodni-park-chlum-u-mlade-boleslavi