Výlety s dětmi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi

Výlety s dětmi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi

Naučná stezka a přírodní park Chlum u Mladé Boleslavi
  • Trasa výletu: okruh naučnou stezkou Chlum z Nepřevázky přes Chloumek
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: mírně až středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Naučná stezka Chlum prochází nejhodnotnější částí stejnojmenného přírodního parku na Mladoboleslavsku. Přírodní park Chlum byl vyhlášen v roce 2000 a byl zařazen do evropsky významných oblastí Natura 2000. Rozkládá se na téměř celém území Chloumeckého hřbetu, který pokrývají listnaté lesy a luka. Vyskytují se tu ohrožené druhy rostlin.

NS Chlum u Mladé Boleslavi seznamuje s přírodou a archeologickými nálezy této lokality. Má celkem 10 informačních tabulí. U každého zastavení na základě otázkového kvízu odkrýváme jedno písmeno, které je součástí tajenky, jejíž správnost si můžeme zkontrolovat na poslední tabuli s číslem 10. Stezka je doplněna o interaktivní prvky pro děti

Trasa NS Chlum vede převážně přírodním zpevněným terénem a z menší části i po asfaltové cestě. Tento pěší okruh mohou za sucha absolvovat i zdatnější rodiče s terénním kočárkem, kteří se nezaleknou občasného tlačení do kopce. V první části výletu se musí více stoupat. Od zastavení č. 2, u bývalého hradiště Hrádek před obcí Chloumek máme to nejhorší převýšení za sebou a odtud jdeme už téměř po rovině, později i z kopce. Jen místy nás ještě čekají kratší stoupání.

Trasa výletu

Auto zaparkujeme v obci Nepřevázka, která leží cca 5 km jihozápadně od Mladé Boleslavi. U hotelu Na statku si děti mohou zaskotačit na hřišti buď na začátku, nebo v samotném závěru okružního výletu. Nejprve projdeme pod vedením značky naučné stezky východní částí obce a za ní loukami vystoupáme na rozcestí Na Hrádku – vyhl., odkud se nám naskýtá pohled na Polabí. Kukátkem si zblízka prohlédneme 5 kilometrů vzdálený novorenesanční zámek Stránov.

Po značce naučné stezky pokračujeme vzhůru na archeologicky i historicky významnou náhorní plošinu, kde se před jedním tisícem let nalézalo hradiště Slovanů. Najdeme tu i pozůstatky středověké tvrze pánů z Chlumu, v písemnostech doložené jako „Hrádek“. Jedná se o dochovaný systém příkopů a valů. Místní název Na Hrádku je používán dodnes, poloha bývalého hradiště je označována též názvem Chlum nebo Chloumek. Existenci tvrze či hradu dokládají i zdejší archeologické nálezy. Místo je spjato s událostí, kdy se tu v myslivně při pobytu u svého bratra v roce 1859 seznámil se svojí budoucí manželkou známý hudební skladatel Bedřich Smetana. Značení vrcholové cesty směřuje na vyhlídku, která však díky vzrostlým stromům neposkytuje žádný výhled. Na cestě stojí k povšimnutí pěkná třešňová alej.

NS Chlum nás dále zavede do nedaleké obce Chloumek. Tam si na návsi mohou děti pohrát na hřišti. Za obcí stezka kopíruje okraj teplomilných doubrav a dovede nás na louku. Na výběžku vyvýšené plošiny se rozprostírá hliněný val, který je pozůstatkem slovanského hradiště „ Švédské šance“. Název hradiště souvisí s třicetiletou válkou, kdy při obléhání Mladé Boleslavi Švédy prchali lidé do lesů i do „Staré šance“.

Odedávna byly ve zdejší oblasti vyorávány různé předměty. Nejznámějším nálezem je soška hliněného berana, jejíž podoba byla vytesána do kamene u zastavení číslo 6 u bývalého hradiště Švédské šance. Archeologické průzkumy v této lokalitě dokládají osídlení od mladší doby kamenné až po usazení Slovanů v 9. a 10. století v době raného středověku. Je pravděpodobné, že hradiště Švédské šance a hradiště Hrádek svého času tvořily jeden celek.

Nad údolím Pilničky vstoupíme opět do lesa a klesáme k dolnímu okraji lesa, kde se napojíme na cyklostezku, kterou se vracíme do výchozího bodu výletu, obce Nepřevázka. Kousek před obcí je poslední informační tabule NS Chlum s číslem 10, kde si můžeme zkontrolovat naši vyluštěnou tajenku.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/cesky-raj/1821-naucna-stezka-a-prirodni-park-chlum-u-mlade-boleslavi