Výlety s dětmi

Údolím potoka Mnichovky ke zřícenině hradu Zlenice – Hláska

Výlety s dětmi

Údolím potoka Mnichovky ke zřícenině hradu Zlenice – Hláska

Údolím potoka Mnichovky ke zřícenině hradu Zlenice – Hláska
  • Trasa výletu: ze Senohrab podél potoka Mnichovky ke zřícenině hradu Zlenice - Hláska
  • Celková délka trasy: 4 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Volně přístupná zřícenina hradu Zlenice (lidově též Hláska) u Senohrab ve středočeském kraji se vypíná na skalnatém ostrohu nad soutokem potoka Mnichovky s řekou Sázavou. Zpočátku půjdeme po asfaltce, asi v půli trasy je terén pro kočárky horší (kořeny, užší cesta těsně u potoka). Jedná se ale o krátký úsek a s kvalitním terénním kočárkem se dá bez problémů zvládnout. Pak je již lesní cesta dobrá.

Příjezd, parkování 

K romantické zřícenině, kterou začlenil do mnoha svých obrázků slavný dětský ilustrátor Josef Lada, se můžeme vydat od rozcestí Hrušov v Senohrabech. Auto lze zaparkovat na plošině, ke které dojedeme, když za rozcestím po 50 metrech odbočíme doprava a přejedeme Mnichovku na druhý břeh.

Trasa výletu

Vypravíme se po cyklotrase 0020 po levém břehu potoka Mnichovky. Po cca 600 metrech chůze od parkoviště dorazíme k můstku, kde si uděláme krátkou odbočku z cyklotrasy. Když můstek přejdeme na pravý břeh potoka, staneme u pamětní desky Husův kámen. Originální deska byla vyhotovena v roce 1915 Vladimírem Astlem k pětistému výročí úmrtí reformátora Jana Husa. Bohužel, na podzim roku 2010 byla odcizena a v roce 2011 nahrazena kopií od restaurátora Oldřicha Hejtmánka. Vrátíme se zpět na levý břeh a pokračujeme podél Mnichovky.

Další můstek se nalézá již pod zříceninou, přejdeme jej a navážeme na žlutou turistickou značku. Posléze se vrátíme přes další můstek zpět na levý břeh potoka a od rozcestí Zlenice – Hláska zříc. jdeme malý kousek po červené značce. Než zdoláme cílový kopec ke zřícenině hradu Zlenice, můžeme se přiblížit k řece Sázavě, kde se nalézá kemp a občerstvení. Po relaxaci u řeky vyšlápneme závěrečný kopec (cca 50 metrů) a ocitneme se před zříceninou Zlenice – Hláska. Přístup do areálu zříceniny je po novém dřevěném mostě.

Z původního hradu se dochovaly pozůstatky zdiva velké věže, zbytky paláce, obvodových hradeb a brány a také příkopy. Vzhledem k zeleni obklopující zříceninu je výhled do okolí omezen.

Další tipy v okolí

Pokud bychom se chtěli ještě trochu projít, můžeme dále pokračovat po červené značce podél Sázavy (vlevo) k rekreačnímu zařízení Centrum Poddubí, s. r. o.. Za ním vede modrá turistická značka do kopce, což by se dalo absolvovat v rámci okruhu. Vzhledem k převýšení není vhodná pro kočárky a my jsme dali přednost nenáročné procházce po stejné trase zpět k výchozímu bodu výletu.

Výlet na zříceninu Zlenice - Hláska je možné spojit s návštěvou nedaleké obce Hrusice - rodištěm národního umělce Josefa Lady, jehož tvorbu si mohou děti prohlédnout v místním památníku.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/posazavi/1804-udolim-potoka-mnichovka-ke-zricenine-hradu-zlenice-hlaska