Výlety s dětmi

Naučná stezka Slánská hora

Výlety s dětmi

Naučná stezka Slánská hora

Naučná stezka Slánská hora
  • Trasa výletu: naučnou stezkou Slánská hora ve Slaném
  • Celková délka trasy: 2 km
  • Terén: mírně až středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Přírodní rezervací Slánská hora vyhlášené v roce 1998, která se nachází ve městě Slaném, prochází naučná stezka Slánská hora s 11 zastaveními. Na informačních tabulích se dozvíme o historii a zajímavostech Slaného, o geologii zdejší bývalé sopky a o místní fauně a flóře. Procházka naučnou stezkou až na úvodní stoupání není náročná. Jde se po lesních cestách a pěšinách, jež ovšem nejsou vhodné pro kočárky. Na severním a západním úbočí Slánské hory se nalézají pozoruhodná čedičová skaliska s ukázkou sloupcovité odlučnosti a puklinových jeskyň. Slánská hora nabízí dvě vyhlídky a shlédneme i bývalý lom na těžbu čediče.

Popis trasy výletu

Výchozím bodem výletu je ulice Pod Horou, ve které zaparkujeme auto. Po vstupu do smíšeného lesa stoupáme až na vrchol Slánské hory (330 m), kde těsně pod nejvyšším bodem na jihu spatříme 3 dřevěné kříže z roku 1662 symbolizující utrpení zdejších obyvatel za třicetileté války (zastavení NS č. 3). Na Slánské hoře jsou dvě vyhlídky. Nejdříve se rozhlédneme z jižní strany návrší na průmyslovou zónu města (zastavení NS č. 4). Stezka nás pak zavede níže pod vyhlídku k bývalému lomu na těžbu čediče. Vrátíme se zpět na vrchol a směřujeme na severní část Slánské hory - druhou vyhlídku, odkud si prohlédneme historické jádro města (zastávka NS č. 8). Tady je nutné dát větší pozor na děti, aby nechodily na okraj strmých skalních stěn. Odtud postupně klesáme do Chadalíkovy ulice, kde stezka končí. Chadalíkovou ulicí se dáme doleva, dostaneme se do ulice Pod Horou a tam okruh uzavíráme.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/1786-naucna-stezka-slanska-hora