Výlety s dětmi

Procházka parkem Peliny v Chocni

Výlety s dětmi

Procházka parkem Peliny v Chocni

Procházka parkem Peliny v Chocni
  • Trasa výletu: parkem Peliny v údolí Tiché Orlice
  • Celková délka trasy: 3 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: ano
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano

Popis

Výchozím místem je choceňský zámek, u něhož zaparkujeme vozidlo. Před mostem přes řeku odbočíme doprava. Parkem prochází cyklostezka Ústí nad Orlicí – Choceň. Námi vyznačená trasa v parku Peliny poslouží k příjemné procházce s kočárkem, s dětmi na odrážedlech či odstrkovadlech. Nad údolím se vypínají opukové skály přírodní rezervace Peliny.

Další tip v blízkém okolí

S většími dětmi je možné se vydat po skalních výchozech opukových skal PR Peliny. Na horní ochozy opukových skal se dostaneme, když přejdeme most přes řeku. Hned za ním se vpravo napojíme na žlutou turistickou značku souběžnou s NS Mezi Orlicemi. Po schodech vystoupáme na pěšinu podél hřbitova. Za hřbitovem žlutá tur. značka vyúsťuje doleva na hlavní silnici a posléze pokračuje vedlejší silničkou v chatové oblasti. My navážeme vpravo na úzkou pěšinu vedoucí po horních výchozech opukových skal. Odtud máme rozhledy do údolí. Po skalní hraně můžeme dorazit až na Doskočilovu vyhlídku. Je zajištěna zábradlím a nachází se tu lavička. Tuto procházku doporučujeme za sucha a je třeba dbát zvýšené opatrnosti, skalní srázy jsou příkré!!!

PR Peliny

PR Peliny se rozprostírá východně od zámku v Chocni, vznikla v roce 1948. Předmětem ochrany jsou suťové lesy, opukové skalní komíny a stěny nad pravým břehem řeky Tiché Orlice. Mohutné skalní bloky tvoří tzv. opuky (písčité slínovce). Nejvýraznějším skalním pilířem je tzv. Velbloud, který svůj název získal podle podobnosti tomuto zvířeti. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin a měkkýšů. Na nezalesněných skaliskách se daří teplomilným rostlinám, v rezervaci bylo nalezeno 400 druhů hub. V údolí pod rezervací stával mlýn Pelin – Pelínův (Pelíškův) mlýn, po kterém byla pojmenována část údolí a rezervace.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/orlicke-hory/1695-prirodni-rezervace-a-park-peliny-chocen