Výlety s dětmi

Skanzen lidové architektury, Zubrnice

Výlety s dětmi

Skanzen lidové architektury, Zubrnice

Skanzen lidové architektury, Zubrnice
  • Druh zábavy: skanzen lidové architektury
  • Doporučený věk dětí: 4+
  • Adresa: Zubrnice č.p.74, Zubrnice, Česká republika

Popis

Obec Zubrnice se nalézá na Ústecku nedaleko krajského města v údolí Lučního potoka. S dětmi tu můžeme navštívit muzeum lidové architektury, které nám přiblíží dávno zaniklý svět venkova v severozápadních Čechách.

Prohlídka probíhá s průvodcem, s nímž si prohlédneme kostel sv. Máří Magdalény a barokní studnu ze 17. století na návsi.

Dále zavítáme do areálu trojdílného domu č. p. 61 z r. 1808, kde se v hrázděné stodole seznámíme s různými zemědělskými náčiními a stroji. Ve špýcharu jsou vystaveny historické pračky. V této zemědělské usedlosti se ještě vyskytuje chmelařský dům se sušičkou chmele a dalšími pozoruhodnými expozicemi. Za stodolou se nachází zelinářská zahrada a zahrádka s domácím kořením a léčivými bylinami, také unikátní bezdýmová sušárna ovoce.

Děti bude jistě zajímat, jak kdysi vypadala vesnická škola, jaké se používaly učební pomůcky a vyučovací metody. Mohou si zde vyzkoušet sezení ve dřevěných lavicích a psaní perem namáčeným v kalamáři.

Zajímavý je také interiér vesnického obchodu, který byl v provozu od konce 19. století do počátku 50. let 20. století.

Z centra skanzenu Zubrnice můžeme dojít příjemnou procházkou na komentovanou prohlídku vodního mlýnu na horní pohon s názvem Týniště č. p. 27. Na Lučním potoce jich bylo svého času celkem 27. Odtud je možné pokračovat okružní naučnou stezkou Luční potok zpět do skanzenu Zubrnice.

Dalším lákadlem pro rodiny s dětmi v obci Zubrnice je železniční muzeum.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/severni-cechy/1574-skanzen-lidove-architektury-zubrnice