Výlety s dětmi

ŠKOLA INTUICE - kurz sebepoznání, seberozvoje a komunikace

Výlety s dětmi

ŠKOLA INTUICE - kurz sebepoznání, seberozvoje a komunikace

ŠKOLA INTUICE - kurz sebepoznání, seberozvoje a komunikace
  • Druh zábavy: kroužek sebepoznání, seberozvoje, koncentrace, meditace, vzájemné komunikace
  • Doporučený věk dětí: 7+
  • Adresa: Slavětínská 1140, Praha 9, Česká republika

Popis

V kurzu se zabývá seberozvojem, sebepoznáním a sebeuvědomováním, rozvoji obou hemisfér a učí se další pro nás důležité mimosmyslové dovednosti. S dětmi se medituje a cvičí koncentrace a vizualizace. Děti se učí poznávat v sobě skryté možnosti, talenty a dovednosti, které se jim mohou postupně otevírat. Pochopí, že budoucnost je ve spolupráci, nikoliv v individualismu a že vzájemně si pomáhat přináší radost a vítězství na obou stranách.

Během kurzu bude stoupat jejich uvědomování a zlepší se jejich komunikace ve směru k ostatním i k sobě samému. Učí se chápat, že je možné svůj život směřovat a že je možné stát se TVŮRCEM svého života. Dětem se zlepšuje intuitivní vnímání a přijímání informací z našeho okolí jinými smysly, než těmi, které známe. Ve skupině je max. 12 dětí a trvá 2 hodiny + cca 15 minut s rodiči, kdy se krátce probere to, co se v kroužku ten den dělalo a co je možné společně doma trénovat. Setkání proběhne vždy 1x měsíčně ve čtvrtek po dobu celého školního roku. Kurz je vhodný pro děti a dospívající cca od 7 let.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/15617-skola-intuice