Výlety s dětmi

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Výlety s dětmi

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
  • Druh zábavy: expozice železářství, ukázka chodu vodních kol a jiných zařízení
  • Doporučený věk dětí: 4+
  • Adresa: Hamry nad Sázavou 222, Hamry nad Sázavou, Česká republika

Popis

Počátky železářství na Žďársku jsou svázány s kolonizací krajiny na pomezí Čech a Moravy v pramenné oblasti Sázavy cisterciáckým klášterem ve Žďáře nad Sázavou v polovině 13. století a v obdobích těsně následujících. V tomto období došlo patrně k založení několika železářských hamrů. Jedním z těchto hamrů je tak řečený Šlakhamr, který je v pramenech spojován se jménem Niklase Flexlina, rychtáře v Německém Brodě (nyní Havlíčkově Brodě), nájemcem zmíněného hamru.

TMB zakoupilo od původních majitelů objekt v roce 1976. V roce 2000 bylo provedeno statické zajištění objektu a zahájena stavba technologických zařízení hamru. Stavbu dvojice vodních kol a zařízení tzv. chvostového hamru, včetně dalších nezbytných úprav, provedl sekerník p. Josef Kudrna z Dolního Radíkova. Památka prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla v roce 2011 zpřístupněna veřejnosti.

Expozice

Expozice v prostorách bývalého vodního mlýna odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomínají historii hamru zvaného Šlakhamr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století. Dozvíme se, jakým způsobem středověcí železáři získávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, a jaký byl sortiment produktů hamrů. Část expozic je věnována posledním obyvatelům objektu – mlynářské rodině Brdíčků. Během prohlídky nám bude předvedena ukázka chodu vodních kol a při speciálních akcích i chodu bucharu a dalších zařízení. Termíny těchto akcí jsou uvedeny na internetových stránkách.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vysocina/1538-slakhamr-v-hamrech-nad-sazavou