Výlety s dětmi

S dětmi po naučné stezce Milíčov

Výlety s dětmi

S dětmi po naučné stezce Milíčov

S dětmi po naučné stezce Milíčov
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce Milíčov v Milíčovském lese
  • Celková délka trasy: 5 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: sportovní kočárky do terénu
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky je vhodnou lokalitou k procházce s kočárkem nebo s dětmi na území Prahy, nalézá se na okraji sídliště Jižní Město. Je součástí přírodního parku Botič – Milíčov a část pásma v okolí rybníků patří mezi evropsky významné oblasti zařazené do Natura 2000.

Milíčovský les protíná několik cest, páteřní asfaltová cesta je oblíbeným místem cyklistů a nabízí se jako alternativa k projížďce na kole s dětmi. Lesem prochází NS Milíčov, která je dlouhá 4,8 km a obsahuje 9 zastavení s informačními panely. Na každé tabuli je kvízová otázka, z jejíž druhé strany si můžeme zkontrolovat správnou odpověď. Naučná stezka vede po asfaltových nebo zpevněných polních a lesních cestách a lze ji projet spíše se sportovním kočárkem. Po cestě narazíme na několik laviček a odpočinkových altánů. Zavítáme k Milíčovskému rybníku, rybníkům Kančík, Homolka a Vrah. Zpestřením na trase bude pro děti zoopark s domácími a exotickými zvířátky a dětská hřiště.

Jednotlivá zastavení NS Milíčov jsou: 1. HISTORIE, 2. VLIV ČLOVĚKA, 3. MILÍČOVSKÉ MOKŘINY, 4. PASTVA, 5. BROUCI VE STROMECH, 6. RYBNÍKY, 7. TŘEŠŇOVKA, 8. ROSTLINY, 9. LES.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/praha/1491-s-detmi-naucnou-stezkou-milicov