Výlety s dětmi

Naučná stezka Zlatý kůň s odbočkou na Axamitovu bránu

Výlety s dětmi

Naučná stezka Zlatý kůň s odbočkou na Axamitovu bránu

Naučná stezka Zlatý kůň s odbočkou na Axamitovu bránu
  • Trasa výletu: okruh po naučné stezce Zlatý kůň s odbočkou na Axamitovu bránu
  • Celková délka trasy: 8 km
  • Terén: mírně až středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Na výlet krasovým územím vyrazíme z parkoviště pod Koněpruskými jeskyněmi. Stoupáme po NS Zlatý kůň a žluté turistické značce směrem ke Koněpruským jeskyním. Ještě, než se vydáme na trasu samotné okružní naučné stezky Zlatý kůň, která z větší části prochází národní přírodní památkou Zlatý kůň a přírodní rezervací Kobyla, uděláme si odbočku ke vstupu do Koněpruských jeskyní, kde je vyhlídkové místo na lomy, a hned poté se vypravíme po žluté turistické značce k Axamitově bráně.

S menšími dětmi, které neujdou tolik kilometrů, lze zvolit buď jen NS Zlatý kůň, či jen procházku k Axamitově bráně.

Od Koněpruských jeskyní k Axamitově bráně (4 km - tam a zpět)

Od rozcestí Koněpruské jeskyně jsou to po žluté v jednom směru asi 2 kilometry. Cestou můžeme vidět pozůstatky tehdejší vápenice nebo malodrážní železnice v podobě viaduktu či tunelu. Z vyhlídkového místa je moc pěkná podívaná na západní část velkolomu Čertovy schody. V lomu doposud probíhá těžba.

Axamitova brána vznikla propadnutím stropu jeskyně u jejího ústí. Jedná se o největší bránu v Českém krasu. Propadlina za ní se nazývá Ve Vratech a dle pověsti představuje zavalený vchod do systému podzemních chodeb. Nad Axamitovou bránou se na skalní plošině Kotýz v minulosti nalézalo hradiště doby halštatské i pozdější slovanské, což dokládají zbytky valů. Na okraji jižního srázu se nachází krasová puklina - takzvaný Jelínkův most. Plošina Kotýz poskytuje krásné výhledy do okolí.

Naučná stezka Zlatý kůň (3,5 km - okruh)

Po návratu na rozcestí Koněpruské jeskyně se již můžeme vydat po naučné stezce Zlatý kůň. Nejprve vyšlápneme na vrchol Zlatého koně (475 m), odkud je daleký rozhled. Kousek sejdeme západním směrem na vyhlídku na velkolom Čertovy schody-západ. A pak sestoupíme do nitra bývalého Houbova lomu, kde například uvidíme původní vchod do Koněpruských jeskyní. Pokračujeme k silnici. Přejdeme ji na druhou stranu a značky naučné stezky nás dovedou až na dno bývalého lomu Na Kobyle, jenž je součástí přírodní rezervace Kobyla. Stezka vede kolem jeskyně Zlomená sluj či skalního masivu Kobylí hlava a prochází také skalním tunelem, který v době činnosti lomu sloužil k přepravě vytěženého vápence k železniční drážce. Trasa pokračuje přírodní rezervací a pastvinami k silnici a parkovišti, kde uzavíráme okruh.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/14547-naucna-stezka-zlaty-kun-s-odbockou-na-axamitovu-branu