Výlety s dětmi

Po zajímavostech Jáchymova zapsaného do UNESCA

Výlety s dětmi

Po zajímavostech Jáchymova zapsaného do UNESCA

Po zajímavostech Jáchymova zapsaného do UNESCA
  • Trasa výletu: okruh z centra Jáchymova přes důl Svornost a zříceninu hradu Freudenstein
  • Celková délka trasy: 3 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Lázeňské město Jáchymov leží v okrese Karlovy Vary, nedaleko hranic s Německem. Historické jádro města s goticko-renesančními patricijskými domy z šestnáctého století je dnes městskou památkovou zónou a také součástí krajinné památkové zóny zapsané na Seznamu Světového dědictví UNESCO.

Město je úzce spjato s těžařskou tradicí. Ve 30. letech 16. století se Jáchymov stal největším producentem stříbra na světě. V Královské mincovně se od roku 1520 razily jáchymovské tolary, předchůdci dolaru.

Důl Svornost založený v roce 1525 je nejstarší dosud využívaný důl v Evropě a zároveň byl první důl na světě, kde se těžilo radium. V roce 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně na světě. Během 2. světové války ve městě a jeho blízkosti probíhala těžba uranu, na které pracovali sovětští váleční zajatci. Po nástupu komunismu tu byli nasazeni především političtí a další vězni.

Hornická krajina Jáchymov je jednou z pěti lokalit v Česku, které byly spolu s dalšími 17 oblastmi v Sasku zapsány 6. července 2019 pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Předmětem ochrany je krajina s výjimečným množstvím pozůstatků montánní činnosti a též architektura, jež vznikla v souvislosti s montánní činností ve městě a v přilehlém okolí.

Historické centrum Jáchymova

Auto lze zaparkovat u Muzea Královská mincovna v historickém jádru města, které je možné před či po procházce navštívit. V renesanční budově bývalé mincovny s charakteristickým věžovitým arkýřem se razily slavné jáchymovské tolary. Za pozornost stojí sousední renesanční budova radnice či kostel sv. Jáchyma na náměstí Republiky, který byl v letech 1534 – 1540 postaven jako první protestantský kostel na světě.

K dolu Svornost a zbytkům pracovního tábora Svornost

Vypravíme se do kopce po žluté turistické značce souběžné s NS Jáchymovské peklo. Po projití krytého dřevěného schodiště si můžeme prohlédnout dosud fungující důl Svornost. Původně se jednalo o stříbrný důl a poté první uranový důl na světě. Dnes je z 500 metrů pod zemí čerpána radonová voda pro potřeby radonových lázní.

Pokračujeme po žluté turistické značce a značce NS, které se v lese rozcházejí. My se dáme doprava po NS a dorazíme pod takzvané Mauthausenské schody, jež vedou svažitým terénem s výškovým rozdílem 60 metrů. Sloužily jako koridor mezi dolem Svornost a pracovním táborem Svornost. Čítaly asi 260 schodů, byly ohraničeny ostnatým drátem a na obou koncích byla strážní stanoviště. Po Mauthausenských schodech vystoupáme do míst tehdejšího pracovního tábora Svornost fungujícího v letech 1949 - 1954, odkud odcházeli vězni pracovat do dolu Svornost a Štoly č. 1. Existenci tábora dokládají už jen torza základů několika lágrových baráků a zbytky bývalé korekce (obávané cely v podzemí, kde byli vězni za trest, přitom prohřešek mohl být nezávažný či dokonce žádný).

Ke zřícenině hradu Freudenstein

Od bývalého pracovního tábora se vrátíme o pár desítek metrů zpět a rovně pokračujeme lesem po žluté turistické značce. Na první křižovatce se žlutá stáčí doleva, my jdeme rovně po neznačené cestě (viz mapa). Cestou míjíme po levé straně dvě cesty, neodbočujeme, stále se držíme stejné cesty, až dorazíme k prvním domům a následně kapli Panny Marie Altöttingské. To už jsme opět na trase NS Jáchymovské peklo souběžné s modrou turistickou značkou. Po silnici sestoupíme ke zřícenině hradu Freudenstein. Pozdně gotický hrádek byl vystavěn majiteli Jáchymova, hraběcí rodinou Šliků, v letech 1517 - 1520 k ochraně města a dolů. Do současnosti se dochovaly věže Šlikovka a Prachárna a části opevnění.

Ke Štole č. 1 a návrat k výchozímu místu

Od věže Šlikovky se dáme doleva do lesa a po cestě vedeni NS a modrou značkou klesáme k silnici. Na ní odbočíme doleva a zanedlouho se dostaneme ke Štole č. 1, která je přístupná veřejnosti. Dokládá těžbu uranových rud po 2. světové válce. Odtud po silnici dojdeme k dolu Svornost a navracíme se zpět na parkoviště.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/krusne-hory/14420-po-zajimavostech-jachymova-zapsaneho-do-unesca