Výlety s dětmi

S kočárkem povodím Líbeznického potoka

Výlety s dětmi

S kočárkem povodím Líbeznického potoka

S kočárkem povodím Líbeznického potoka
  • Trasa výletu: z Měšic zámeckým parkem, podél Líbeznického potoka a rybníků do Mratína, zpět po cyklostezce
  • Celková délka trasy: 9 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: sportovní kočárky
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Líbeznický potok pramení v obci Pakoměřice v okrese Praha-východ, dále teče přes obce Líbeznice, Měšice u Prahy a jeho cesta končí v obci Mratín soutokem s Mratínským potokem. Odtud se používá již název Mratínský potok.

Na naše putování po toku Líbeznického potoka vyrazíme z obce Měšice u Prahy a přitom se podíváme k rybníkům, které byly na něm vybudovány. Výlet se dá za sucha projet s kočárkem.

Vůz můžeme zaparkovat v Zámecké ulici, kde lze rovnou zabočit do parku přiléhajícího k zámku Měšice. V současné době je využíván jako zdravotnické zařízení, a tak si prohlédneme rokokovou budovu alespoň zvenčí.

3 zajímavosti o zámku Měšice a anglický park s hmatovou stezkou

Měšický zámek postavený hraběcím rodem Nosticů proslul instalací prvního bleskosvodu (hromosvodu) v Čechách doktorem J. T. Klinkošem, a dokonce je funkční dodnes. Na průčelí zámku se také dochovaly hodiny s velkým hodinářským strojem zkonstruované v roce 1774 pražským královským hodinářem Sebastianem Londenspergerem. Po rekonstrukci byly znovu uvedeny do provozu. Další pozoruhodností související se zámkem v Měšicích je to, že v letech 1776 - 1785 tu působil jako vychovatel Josef Dobrovský.

Anglický park oplývá vzácnými dřevinami a krášlí jej sochy Atlantů. Pro děti jsou zde rozmístěny zábavně-vzdělávací prvky a v teplém období bychom neměli vynechat hmatovou stezku - stezku na boso s podkladem z různých materiálů. Po libovolném projití parku ho v severní části opustíme a navážeme na žlutou turistickou značku.

Kolem rybníků do Mratína

Zámeckou a Měšickou ulicí projdeme starými Měšicemi k Hornímu měšickému rybníku. Ten je v soukromém vlastnictví a je oplocen. Žlutá turistická značka z Měšické ulice uhýbá doprava a prochází Velkou bažantnicí podél Dolního měšického rybníku. Za rybníkem je potok ukrytý v lese pár metrů od nás a tvoří tu mokřady. V místech, kde vede značka užší cestou mezi stromy, je možné jít s kočárkem po vyšlapané pěšině po mýtině, která zprava kopíruje turistickou značku.

Obě cesty se sbíhají u rybníka na okraji Mratína. Žlutá značka za rybníkem kříží Líbeznický potok. Tady je už průtok o něco vydatnější, čemuž napomáhá přítok Hovorčovického potoka kousek odtud. Za můstkem se Líbeznický potok větví na dvě ramena. Značka následně stoupá do kratičkého, avšak pro kočárky velmi strmého vršku, a pokračuje v horní části lesíka. Vzhledem k tomu, že je tento výlet plánovaný pro rodiny s kočárkem, tak se dáme doleva do obce - Reimerovou ulicí kolem farmy Hrádek. Přejdeme hlavní silnici č. 244 (ulice Kostelecká) a vpravo podél její levé krajnice po chodníku směřujeme do centra Mratína.

V Mratíně na zmrzlinu, dětské hřiště a do bludiště

Zhruba po 300 metrech po naší levici narazíme na stánek s točenou zmrzlinou z Opočna. Naproti stánku přes silnici se nalézá volnočasový sportovní areál, hospoda s pěkným dětským hřištěm a habrové bludiště. Nabízí se tu možnost občerstvení a načerpání sil na následnou cestu.

K Mratínskému rybníku

Po opuštění vstupní branky do venkovních prostor hospody se dáme ihned doprava, po chvíli se napojíme na vedlejší silnici vedoucí do obce Sluhy (ulice Služská) a na ní zabočíme doprava. Jsme opět na trase žluté turistické značky. Po asi 150 metrech ze silnice uhneme doprava a blížíme se k Mratínskému rybníku, u něhož stojí bývalý Mratínský mlýn. Na jeho pozemku se vtéká Líbeznický potok do Mratínského potoka a ten dále pokračuje až do Kostelce nad Labem, kde se vlévá do Labe. Po asfaltové silničce se dostaneme k východnímu břehu druhého (bezejmenného) rybníka.

Mratínem a cyklostezkou zpět do Měšic

Poté se vracíme stejnou cestou, s tím rozdílem, že u kostela sv. Archanděl Michael z hlavní silnice zabočíme vpravo do ulice Tyršova. Před koncem ulice se stočíme doprava do ulice Slunečná. Na první odbočce vlevo natrefíme na nedávno zbudovanou cyklostezku, která vede na severní okraj Měšic. U prvních domů v Měšicích se cyklostezka stáčí doleva k hlavní silnici. Tu překročíme a už se vracíme ulicemi Měšická a Zámecká kolem parku a průčelí zámku zpět k autu.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/14311-s-kocarkem-povodim-libeznickeho-potoka