Výlety s dětmi

Výtvarný kroužek pro děti v ateliéru na Vinohradech

Výlety s dětmi

Výtvarný kroužek pro děti v ateliéru na Vinohradech

  • Kurzy a kroužky: výtvarný kroužek
  • Další služby: výtvarné dílny, práce individuální i týmová, poznatky různých výtvarných technik, teoretické znalosti
  • Adresa: Přemyslovská 2346, Praha 3 - Vinohrady, Česká republika

Popis

V ateliéru L. Husárikové v Praze na Vinohradech děti tvoří vlastní kreativní knihy. Pracují individuálně i týmově na různých projektech, které vycházejí z mnoha oblastí lidské činnosti. Seznámí se s možnostmi uměleckého výrazu, dozvědí se zajímavou formou o historii umění, naučí se obhájit svůj tvůrčí záměr.

Dále poznají rozličné výtvarné techniky jako např.: kresba tužkou, uhlem, hlinkou, pastelem, tuší, akvarelem, malba temperou, kombinace výtvarných technik, Linoryt, modelování, trojrozměrné předměty a mnoho dalšího. Děti získají samozřejmě různé teoretické znalosti z okruhů jako je perspektiva, proporce, nauka o barvách a mnoho dalšího.

 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/1425-vytvarny-krouzek-pro-deti-v-atelieru-na-vinohradech