Výlety s dětmi

Okruh přes Voděradské bučiny a naučnou stezku Klokočná

Výlety s dětmi

Okruh přes Voděradské bučiny a naučnou stezku Klokočná

Okruh přes Voděradské bučiny a naučnou stezku Klokočná
  • Trasa výletu: okruh z Louňovic přes NPR Voděradské bučiny, obce Černé Voděrady, Struhařov, Klokočná, Tehov a Svojetice
  • Celková délka cyklotrasy: 31 km
  • Terén: rovinatý, zčásti mírně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Z obce Louňovice Voděradskými bučinami k rybníku v Černých Voděradech

Výchozím bodem tohoto cyklovýletu jsou Louňovice, obec nalézající se 9 kilometrů východně od města Říčany. Trasa výletu z velké části prochází lesem po kvalitních cyklostezkách, místy přes pole a několika obcemi. Zaparkovat můžeme u fotbalového hřiště a vydáme se po cyklotrase číslo 0023, která nás dovede až do Černých Voděrad.

Po opuštění Louňovic projíždíme národní přírodní rezervací Voděradské bučiny po šotolino-asfaltové cestě a dorazíme k silnici. Přejedeme ji na druhou stranu a kousek odtud v lese objevíme Lenhartovu studánku a Pamětní kámen Václava Eliáše Lenharta, lesmistra a autora první vzdělávací publikace z oboru lesnictví psané v českém jazyce.

Pokračujeme do kopce po silnici a na následující křižovatce se silnice stáčí doprava, "naše" cyklotrasa 0023 odbočuje na šotolino-asfaltovou cestu. Asi po dvou kilometrech jsme u rybníka na okraji obce Černé Voděrady. Tady si můžeme udělat přestávku, u rybníka se nalézá rychlé občerstvení s posezením a hned vedle něj dětské hřiště.

Z Černých Voděrad k Hliněnému rybníku ve Struhařově

Na rozcestí Černé Voděrady - koupaliště se napojíme na červenou turistickou značku, projedeme obcí Černé Voděrady a následně sjedeme z kopce ke Zvánovickému potoku na rozcestí Pod Černými Voděrady. Zabočíme tu doprava na zelenou tur. značku, která nás provede chatovou oblastí Dolina a Borka  k silnici. Na silnici zahneme doleva a po 100 metrech doprava na asfaltovou cyklostezku značenou jako cyklotrasa 0031 podél Zvánovického potoka. Po cyklostezce dorazíme do Struhařova. Před křižovatkou s hlavní silnicí nás cyklotrasa 0031 opouští a odbočuje doprava. My přejedeme hlavní silnici (č.113) a pokračujeme k Hliněnému rybníku. Najdeme tu občerstvení s dětským hřištěm.

Struhařov => Klokočná => Tehov => Svojetice => Louňovice

Náš výlet dále vede po tzv. „Mikešově cestě", která má celkem 12 zastavení, my projedeme 7.-10. stanoviště. Po cyklotrasách 0024 a Krajem J. Lady severozápadní částí Struhařova míříme do Klokočné.

Z Klokočné pokračujeme po žluté tur. značce na velké rozcestí „Jedlice", odtud po odbočení vlevo na zelenou tur. značku souběžnou s cyklotrasami Krajem Josefa Lady a 0024 dorazíme do Tehova. Pozor, sjezd z Klokočné na rozcestí Jedlice je náročnější s cyklovozíkem, na cestě jsou kořeny, ale s opatrností se dá zvládnout.

V Tehově na rozcestí "Tehov" zahneme vpravo na silnici, zprvu vedeni stejným cykl. a tur. značením, které nás po asi 800 metrech opouští a odbočuje doleva, dále pokračujeme po neznačené silnici. Krátké stoupání z Tehova vystřídá delší klesání na rozcestí Vojkov - háj.. Tady se dáme doprava na pěknou asfaltovou cyklostezku (cyklotrasa 0031), po níž vede naučná stezka Klokočná. Dostaneme se opět na rozcestí „Jedlice". Tam se na stejném cyklistickém značení stočíme doleva, po chvíli se cyklotrasa odpojuje a my se kratičko držíme zelené turistické značky. Před Svojeticemi na křižovatce zahneme doleva na cyklotrasu 0022. Po ní projedeme Svojeticemi a pokračujeme dále do Louňovic.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/posazavi/142-okruh-kolem-voderadskych-bucin-a-naucnou-stezkou-klokocna