Výlety s dětmi

Přírodním parkem Škvorecká obora - Králičina se Včelí stezkou

Výlety s dětmi

Přírodním parkem Škvorecká obora - Králičina se Včelí stezkou

Přírodním parkem Škvorecká obora - Králičina se Včelí stezkou
  • Trasa výletu: okruh z Úval přes přírodní park Škvorecká obora - Králičina
  • Celková délka trasy: 7 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla (zčásti nutno přenášet)

Popis

Naše okružní trasa přírodním parkem u středočeského města Úvaly v okrese Praha-východ je naplánovaná tak, aby byla souběžná s celou Včelí stezkou Úvaly. Ta je jednosměrná, a tudíž bychom se jinak při jejím procházení museli vracet stejnou cestou. 

Včelí stezka vede v první půlce z města Úvaly od rybníku Fabrák do hlubokého údolí potoka Výmola, zvaném Králičina. V druhé části pak směřuje lesem kolem Květnické studánky do nejzazšího západního okraje Škvorecké obory (na rozmezí Květnice a Újezda nad Lesy), kde končí.

Odtud se v rámci okruhu navrátíme oborou kolem památného dubu zimního a mokřadu a přes chatovou osadu zpět do Úval.

Trasa výletu

Výlet zahájíme poznáváním včelího světa na trase naučné stezky, která začíná ve městě Úvaly u rybníka Fabrák. Nad ním upoutá pozornost železniční viadukt z roku 1844 na trati Praha - Kolín s 9 oblouky. Ulicemi U Kaberny, U Výmoly a Nerudovou se dostaneme do části města Homolka, kde se nalézá druhé zastavení Včelí stezky s dětským hřištěm.

Kolem restaurace Homolka pokračujeme k frekventované silnici č. 12, kterou s opatrností přejdeme a ocitneme se v přírodním parku Škvorecká obora - Králičina. Po můstku překročíme potok Výmola na druhý břeh a vystoupáme na široký výběžek nad údolím s pozůstatky hrádku (uváděn Skara či Hostýn). Dodnes jsou nejvíce znatelné příkop a val, které oddělovaly předhradí s jádrem hradu. Hradní zdivo se nedochovalo, jeho zbytky byly rozebrány na stavbu Škvorecké obory a umělé zříceniny za Lichtenštejnů. Bohužel, ani historické prameny se nedochovaly, o zakladatelích se tedy spekuluje a nelze je s přesností určit.

Přiblížíme se k potoku Výmola a vydáme se úzkou cestou proti jeho proudu. Po cca kilometru narazíme na můstek přes takzvaný Starý splav a na druhém břehu objevíme další zastavení naučné stezky s odpočívadlem. Poté se od potoka trochu vzdálíme a na mýtině si můžeme prohlédnout všelijaké úly pro včely.

Za chvíli se cesta zvedá do lesa a míří ke Květnické studánce, u níž se nachází přístřešek s posezením. Pak se cesta ubírá do západní okrajové části obory (ulice Na Ladech), kde si přečteme poslední zastavení Včelí stezky.

Odtud po neznačené cestě vstoupíme opět do lesa (viz mapa). Po zhruba půl kilometru vkročíme na širší cestu u hájenky a po ní zlehka klesáme kolem chráněného památného dubu zimního na další křižovatku cest (u kříže). Tam odbočíme doleva a po trase naučné stezky PP Škvorecká obora - Králičina se vracíme přes chatovou osadu k hlavní silnici. Po jejím přejití dorazíme do městské části Homolka a po stejné trase počátečního úseku Včelí stezky se vrátíme k rybníku Fabrák.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/13474-prirodnim-parkem-skvorecka-obora-kralicina-se-vceli-stezkou